Mevcut kategorilerimizde yer almayan diğer tüm antlaşmaları burada bulabilir ve okuyabilirsiniz.

Antlaşmalar

Rapallo Antlaşması

1. Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan yeni dengeler ve dünya düzeni bu şekilde uygulanacaktı. Avrupa ülkelerinin dışişleri birimleri için de iki savaş arası dönem...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Nöyyi Antlaşması

Dünya Savaşı içerisinde ittifak Devletleri içerisinde yer alsa da pek fazla varlık gösteremeyen Bulgaristan da bu sözleşmelerden payına düşeni almıştı. 18 Ocak 1919 tarihinde...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trianon Antlaşması

Savaş sonrasında Macaristan’ın yönetilmesi süreci biraz sıkıntılı ve çalkantılı olarak değerlendiriliyordu. Savaş sonrasında ilk olarak Bela Kun Liderliğindeki komünist rejimin iktidara gelmesi; daha sonraki...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Saint Germain Antlaşması

1. Dünya Savaşı’ndan sonra barış için Avusturya İmparatorluğu ile imzalanan antlaşma Saint Germain Antlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Saint Germain antlaşması, Avusturya-Macaristan topraklarının yeniden düzenlenmesine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Magna Carta

Magna Carta, Dünya tarihi için önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Monarşi anlayışının kısmen ortadan kaldırıldığı bu belge sonrasında halka da gereken önem verilmeye...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Wilson İlkeleri

1. Dünya Savaşı sırasında katılım gerçekleştirmiş olan devletler daha kısa süreli bir savaş olmasını beklemekteydiler; fakat düşündükleri kadar kısa süreli bir savaş olmamasından dolayı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Gümrük Birliği Anlaşması

Ortaklık Konseyi’nin yaptığı 6 Mart 1995 tarihindeki toplantıda Gümrük Birliği Kararı alınarak Ankara Anlaşmasında da yer alan Türkiye’nin AET’a (Avrupa Ekonomik Topluluğu) entegrasyonu için...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Kadeş Antlaşması

Kadeş antlaşması, M.Ö. 1274 tarihinde 2. Ramse ile Muvattalli arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Maddelere göre II. Ramses savaştan önce aldığı yerleri boşaltacaktır. Ramses, hükümlere...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Versay Antlaşması

Almanya 1. Dünya Savaşından yenik çıkmıştır. Ardından Paris Barış konferansında savaşı sonlandırmış Almanya kendi çöküşünü sağlayan antlaşmayı itilaf devletleri ile imzalamıştır. Versay Antlaşması Nedir?...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Locarno Antlaşması

1. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti kuruldu ve Avrupa’da potansiyel bir tehlike olarak görülen Almanlardan endişe duyan diğer devletler yeni müzakereleri düşünmeye başladı. Fransa’nın...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz