Bolşevik İhtilali (Ekim Devrimi)

» » Bolşevik İhtilali (Ekim Devrimi)

Bolşevik İhtilali

Bolşevik İhtilali Ekim Devrimi olarak da bilinen bir devrimdir. Bu neden yüzünden kaynak kitaplarda Rus Devrimi’nin devamı şeklinde geçtiği de bilinmektedir.

Bolşevik İhtilali, 7-8 Kasım 1917 yılında gerçekleşmiştir. Gerçekleşen devrimde öncü Vladimir Lenin’dir. Lenin, düzenlemiş olduğu devrim için “ekmek, su, özgürlük” sloganlarını belirlemiştir. Halkın içerisinde bulunduğu durum, açık ve sefalet, en sonunda büyük bir ihtilal çıkmasına neden olmuştur. Devrimin ilk parıltıları ise Petersburg civarında görülmeye başlanmıştır. Ayrıca bu devrim 1905 yılındaki Rus Devrimi’nin devamı olarak nitelenmesine karşın temel farklılıkları ile de dikkat çekmektedir. Çünkü halk istekleri ile geçekleşen Bolşevik İhtilalinde Lenin’in partisinin etkisi daha büyüktür.

7 Kasım’da Vladimir Antonov-Ovsenko liderliğindeki saldırı, Aurora kruvazöründen yapılan bir atıştan sonra saat 21: 45’te başlatıldı . Kışlık Saray, Kazaklar tarafından korunuyordu ve askeri akademi öğrencilerinden oluşan bir müfrezede sarayda yer alıyordu. Saray, 2:00 civarında işgal edildi ve Ekim Devrimi’nin resmi tarihi olarak 7 Kasım baz alındı.

Devrimi başlatan Aurora kruvazörü
Devrimi başlatan Aurora kruvazörü

Bolşevik İhtilali Nedenleri

 • Çarlık sisteminin kötü yönetimi,
 • Zenginler ve fakirler arasında büyük bir uçurum oluşması,
 • Ekonomik sorunlar,
 • Lenin’in devrimci hareketleri ve propagandaları.

Yerel halk ekmek bulamazken zenginlerin durumları oldukça iyidir. Bu da halk arasında çatışmalara yol açmaktadır. Üstelik Rusya hızla gelen ekonomik sorunlar ile de baş etmeye çalışmaktadır. Bu durumun 1905 Devrimi ile sona ereceği düşünülürken durumlar eskisinden daha beter bir hale gelmiştir. Halkın sisteme karşı yeniden ayaklanacağını düşünen Çar, belli hak ve özgürlük tanımlamaları ile ülkesini kontrol altında tutmaya da çalışmıştır.

rusya-kis-sarayina-yapilan-saildiri
Kış Sarayı’na yapılan saldırı.

Bolşevik İhtilali Önemi

Bolşevik İhtilali sadece kendi ülkesi açısından önem arz etmemektedir. Bolşevik İhtilali’nin önemi dünya meclislerinde de konuşulmuştur. Çünkü Rusya’da Çarlık rejimine karşın gerçekleştirilmiş olan bu devrim bir ilk olmak özelliği taşımaktadır.

Bolşevik İhtilali’ne kadar dünya üzerinde sosyalist herhangi bir devlet bulunmuyordu. Devrim sonrasında ilk sosyalist devlet olan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) kurulmuştur. Üstelik Rusya’da devrimin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından farklı ülkeler de sosyalizm akımından etkilenmişlerdir. Bu da diğer ülkelerde de siyasi olarak sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Ancak SSCB kadar güçlü ikinci bir sosyalist devlet kurulmamıştır. Bu alanda Rusya tek olma özelliğini uzun süre korumayı başarmıştır.

Bolşevik İhtilali Osmanlı Etkileri

Bolşevik İhtilalinin Osmanlı Devletine etkileri oldukça büyük olmuştur. Zaten zor bir zamandan geçen Osmanlı Devleti yeni çıkan sosyalist akım sonrasında pek çok sorun yaşamıştır. Osmanlı aydın kesiminin bu ihtilale iyi gözle bakılmasını bilinen gerçeklerdendir. Ancak sonraki dönelerde yaşayacak olan Kemalistler, Bolşevik İhtilali’nden büyük oranda esinleneceklerdir.Özellikle cumhuriyetin kurulmasından sonra Bolşevik İhtilali’nin etkileri daha etkin bir şekilde görülmeye başlanacaktır. Karşıt görüşlü olan insanların birbirleri ile çatıştığı ve zamanlar geçirmek zorunda kalacak olan Türkiye, gelişme sürecinden olumsuz bir sonuç alacaktır. Çünkü Osmanlı’nın çökmesi ile kurulan Türkiye, ekonomik kalkına çabalarını bir kenara bırakarak fikir ayrılıkları gibi konular üzerine büyük mesailer harcayacaktır.

Bolşevik İhtilali Getirdiği Sonuçlar

 • İhtilal sonrasında dünyada sosyalizm akımı benimsenmeye başlanmıştır.
 • Bolşevikler kesin zafer kazanmıştır.
 • Kapitalizm ortadan kaldırıldı ve sosyalist dönüşüm gerçekleşti.
 • Rusya’da Çarlık rejimi tamamen ortadan kaldırılmıştır ve SSCB kuruldu.
 • Özel mülkiyeti ortadan kaldırarak ve kamusal bireyselliğin temelleri atıldı.
 • Üretimdeki anarşi yerini bilimsel, planlı bir ekonomiye bıraktı. 
 • İşçilere manevi güç verdi. İşçiler, kültürel hayatın birer üyesi ve manevi değerlerin yaratıcısı oldular.
 • Ayrıca kimi tarihçilere göre Rusya’nın doğal gelişiminin önüne geçilmiştir.

Bunun yerine vaat ettiği sloganlar üzerinden hareket eden yeni bir Rusya inşa edilmiştir. SSCB olarak bilinen yeni Rusya’da lider Lenin olmuştur. Lenin, lider olmasının hemen ardından Rusya’nın ekonomik açıdan kalkınması için kararlar almaya başlamıştır.

Bolşevik İhtilali Sonrasında Rusya

Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya, Lenin’in aldığı kararlar çerçevesinde yönetilmeye başlamıştır. Çarlık rejimi hüküm sürerken Rusya, halkın itirazlarına arşın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmemiştir. Ancak Lenin, SSCB’nin kurulmasından hemen sonra bu alanda gerekli olan adımları atmıştır. Böylece Rusya, kısa süre içerisinde 1. Dünya Savaşı’ndan çekilme kararını dünya ile paylaşmıştır.

Rusya’nın savaştan çekilmesi sonrasında Osmanlı Devleti büyük bir rahatlık yaşamıştır. 24 Ekim’de başlatılan ayaklanmaların ardından kazanılan zafer sonrasında kurulan SSCB, kıtlık gibi sıkıntıların ortadan kalkması için de belli çalışmalar başlatmıştır. Ayrıca Çarlık zamanında oldukça büyük topraklara sahip olan zenginlerin toprakları ellerinden alınmıştır. Halka dağıtımı yapılan topraklar neticesinde ülkede bulunan sınıf ayrılıkları da ortadan kaldırılmıştır.

İlk yayınlanma tarihi: Haziran 20, 2023
Son güncellenme tarihi: 20 Haziran 2023

Bu makalede yer alan tüm bilgiler çeşitli resmi tarihi kaynaklardan faydalanılarak ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Detaylar için eksik bilgi bilgilendirme sayfamıza bakabilirsiniz.

Preveze Deniz Savaşı

Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Islahat Fermanı

Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir