Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

31 Mart Olayı – 2. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi

Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsünden geçerken bilinmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. Kamuoyu cinayetten İttihat-Terakki’yi sorumlu tutuyordu. 8 Nisan günü Hasan Fehmi’nin cenaze...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Kerden Antlaşması

Kerden Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile İran’da bulunan Afşar Hanedanlığı arasında Padişah 1. Mahmud tahttayken 4 Eylül 1746’da yapılmış barış antlaşmasıdır. Safevi Hükümdarı Şah 3....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Reval Görüşmeleri

2. Abdülhamit’in hafiye teşkilatı bu görüşmelere çok önem veriyordu. Rusların ve İngilizlerin bir araya gelmelerini istemeyen istihbarat teşkilatı buna engel olamadı. Reval görüşmeleri, 9...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Türk Kurtuluş Savaşının tek yenilgisi olarak bilinen Kütahya – Eskişehir Muharebeleri, sonuçları itibari ile oldukça radikal kararların alınmasına neden olmuştur. 1. Dünya savaşından yenik...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Hotin Antlaşması’ndan sonra devam edecek olan bir barış süreci ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 50 yıl kadar süren bu barış süreci...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması

Türkiye Afganistan dostluk antlaşması, 1 Mart 1921 tarihinde imzalanmıştır. Daha önceden İngiltere’nin egemenliği altında bulanan Afganistan, 1919 yılında tamamen bağımsızlığını kazanmıştır. Afganistan,  Ruslardan yardım...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Belgrad Antlaşması, Padişah 1. Mahmud dönemine Osmanlı Devleti ile Avusturya (18 Eylül 1739’da) ve Rusya (3 Ekim 1739’da) arasında imzalananmıştır. Antlaşma Rusya-Avusturya savaşı sonrası iki...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Edirne – Segedin Antlaşması

Osmanlı Devleti; Yükselme Dönemi’ne girmeden önce genel olarak Balkanlarda yer alan ülkelerle mücadele içerisinde yer alarak; var olan topraklarını Avrupa ötesine taşımak istiyordu. Bu...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Tunus Antlaşması

Tunus Antlaşması, 28 Ağustos 1797 tarihinde ABD ile Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Tunus Beyliği arasında gerçekleştirilmiştir. Antlaşma içerisinde tamamen Osmanlı geleneklerine uyulmuş olup, Osmanlı’nın...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1921 Londra Konferansı

Londra Konferansı, Sevr Antlaşması’ndaki bazı konuları tekrar gündeme getirmek ve 1. İnönü Savaşı sonrasındaki Ankara Hükümeti’nin galibiyetiyle...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz