Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

Batum Antlaşması

Batum (Konferansı) Antlaşması; Bolşevik İhtilali sonrasında; yeni kurulmuş olan Sovyetler Birliği’ne komşu durumunda yer alan ülkeler arasında görüşmeler sonrasında ortaya çıkmış bir sözleşmedir. 11...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1913 İstanbul Antlaşması

Balkan Savaşları Osmanlı’nın son dönemlerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Balkan Savaşları ile beraber yüzyıllardır Osmanlı hegemonyasında yer alan milletler kendi devletlerini kurarak; kendi...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
43 saniyede okuyabilirsiniz

Erzincan Mütarekesi

Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu birçok cephe içerisinde mücadele veriyordu. Bu cephelerden bir tanesi olarak ön planda yer alan Kafkas Cephesi’nde de Ruslara karşı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Rapallo Antlaşması

1. Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan yeni dengeler ve dünya düzeni bu şekilde uygulanacaktı. Avrupa ülkelerinin dışişleri birimleri için de iki savaş arası dönem...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Bükreş Antlaşması

Bu antlaşma, Romanya’nın Bükreş kentinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 5 Temmuz 1812 tarihinde imzalanmıştır. Osmanlı ile Rusya arasında...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Amasya Antlaşması

Amasya Antlaşması, 29 Mayıs 1555 yılında Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılan bir antlaşmadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 3. İran Seferi sonunda İstanbul’a dönerken...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Niş Antlaşması

18. yüzyıldan itibaren Doğu Anadolu, Kırım ve Gürcistan için Rusya İmparatorluğu ciddi bir tehdit oluşturmaya başlaması Osmanlı Devleti’ni ciddi sıkıntılı dönemlere zaman zaman sokabiliyordu....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Kût’ül-Amâre Kuşatması

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede olduğu gibi Ortadoğu coğrafyasında yer alan topraklarını kaybetmemek için de cephelerde mücadele ediyordu. Cephelerin çoğundan yenilgilerle dönen...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Ayastefanos Antlaşması, 3 Mart 1878 tarihinde 93 Harbi’nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Rusya, Osmanlı’ya karşı bir...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Nöyyi Antlaşması

Dünya Savaşı içerisinde ittifak Devletleri içerisinde yer alsa da pek fazla varlık gösteremeyen Bulgaristan da bu sözleşmelerden payına düşeni almıştı. 18 Ocak 1919 tarihinde...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz