Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ile ilk yılları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve diğer tüm tarihsel döneme ait olaylarla ilgili bilgiler.

Tarihi Olaylar

Şeyh Sait İsyanı (Nedenleri, Önemi ve Sonuçları)

Cumhuriyet rejiminin kabul edilmesi Türkiye’de kolay bir şekilde gerçekleşmemiştir. Bu durumun ilk belirtilerinden biri de 1925 yılının şubat ayı ile başlayan Şeyh Sait İsyanı’dır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Amasya Genelgesi

Ulusal egemenlik yolunda, Kurtuluş Savaş çerçevesinde pek çok önemli karar alınmıştır. Kongreler ve genelgeler ile alınan kararlar, ülkemizin temellerinin atılması açısından büyük önem arz...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Varşova Paktı

2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın içerisinde bulunduğu durum yeni saldırılara müsait değildir. Ülkelerin askeri ve psikolojik açıdan güçsüz duruma düşmeleri bu alanda ortaya çıkan...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Navarin Deniz Savaşı (Navarin Olayı & Baskını)

Navarin Deniz Savaşı veya Navarin Baskını olarak da bilinen olay 20 Ekim 1827’de Navarin’de yaşanmıştır. Osmanlı ve Mısır Hidivliği ile İngiliz, Fransız ve Rus...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

2. İnönü Savaşı 🇹🇷 🇬🇷

Bilindiği üzere batı cephesindeki müadele Yunanlıların İzmir’e çıkmasıyla beraber başladı. Bu mücadele ilk zamanlar Kuvayi Milliye tarafından yürütüldü. 1921 yılına gelindiğinde ise bu kuvvetlerin...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1929 Büyük Buhran (Kara Perşembe)

Dünya tarihine bakıldığında günümüze kadar pek çok farklı ekonomik kriz atlatıldığı görülmektedir. Ancak ABD’de patlak veren Büyük Buhran yaşanan en büyük kriz anlarından biridir....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz

Güneş-Dil Teorisi

Teori 1930’lu yıllardan başlayarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenip onun tarafından da geliştirilmiştir. Fakat başka dilbilimci kişiler bunu kabul görmemiştir. Bundan dolayı da kısa...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Anadolu’nun işgalci olan Yunan ordusundan temizlenmesini gerçekleştiren bu büyük savaş (26 – 30 Ağustos), Başkumandan Mustafa Kemal Paşa doğrulusunda şahsen yönetildiğinden dolayı “Başkumandanlık Meydan...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Marshall Planı

Axis yani İtalya ve Almanya’nin içinde olduğu güçler 2. Dünya Savaşı’nda yenilince buralardan boşalan bölgelerde otorite boşluğu oluşmaya başladı. Müttefikler Rusya ile bu boşluğun...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Balıkesir Kongresi

Yunan taaruzuna karşın barı cephesinde birçok cephe kurulmuştur. Bu cephelerde Kuvayi Milliye kuvvetleri ciddi dirençler göstermiştir. Balıkesir Kongresi’ne 48 delege katılmıştır ve görüşmeler 26-30...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz