Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ile ilk yılları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve diğer tüm tarihsel döneme ait olaylarla ilgili bilgiler.

Tarihi Olaylar

Preveze Deniz Savaşı

Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı tarihinde yaşanmış olan en önemli deniz savaşlarından biridir. Bu neden yüzünden savaşa en büyük zaferlerden biri olarak da bakılmaktadır. Savaş...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Rönesans Dönemi – Genel Özellikleri & Neden Ortaya Çıktı?

Rönesans dönemi hakkında bilgi edinimi sağlamadan önce “Rönesans nedir?” sorusunun yanıtının bilinmesi gerekmektedir. Aksinin olduğu durumlarda bilgi eksikliği neticesinde konunun net bir şekilde anlaşılması...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Islahat Fermanı

Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan İngiltere ve Fransa, Osmanlı’dan Hristiyanlara yeni haklar tanımasını istediler. Osmanlı Devleti’de o sırada Paris Antlaşması’nı imzalayacağından kendisini bu...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Reform Hareketleri – Neden Almanya’da Başladı ve Sonuçları

Avrupa’da Hristiyanlık dininde görülen değişimlere reform denir. İlk defa 16. yy’da Almanya’da başlamıştır. Kökeni Fransızca olan reform kelimesi düzenlemek/yeniden şekillendirme anlamına gelmektedir. Reform Nedenleri...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Truman Doktrini Nedir? Önemi ve Sonuçları

ABD dış politikası uzun süreden bu yana farklı ülkeleri de etkilemektedir. Özellikle 1946 yılından sonra politikasını tamamen bu yöne çeken ABD, soğuk savaş döneminde...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Yalta Konferansı – Önemi & Sonuçları

2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra pek çok farklı konferans düzenlenmiştir. Konferansların kendi aralarında farklı önem dereceleri bulunmaktadır. Yalta Konferansı bu kapsamda önemli olanlarından...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Havza Genelgesi – Maddeleri ve Önemi

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkması ile birlikte belli bir direniş başlatmak için belli çalışmalara başlamıştır. Hareketlerinde belli bir düzen ve plan...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Sakarya Meydan Muharebesi Nedenleri & Sonuçları

Kurtuluş mücadelesinin istenen şekilde ilerleyebilmesi için Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde ön hazırlıklar ile ileriki dönemlerde yapılacak olan savaşlar için hazırlıklar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Şeyh Sait İsyanı (Nedenleri, Önemi ve Sonuçları)

Cumhuriyet rejiminin kabul edilmesi Türkiye’de kolay bir şekilde gerçekleşmemiştir. Bu durumun ilk belirtilerinden biri de 1925 yılının şubat ayı ile başlayan Şeyh Sait İsyanı’dır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Amasya Genelgesi

Ulusal egemenlik yolunda, Kurtuluş Savaş çerçevesinde pek çok önemli karar alınmıştır. Kongreler ve genelgeler ile alınan kararlar, ülkemizin temellerinin atılması açısından büyük önem arz...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz