Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ile ilk yılları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve diğer tüm tarihsel döneme ait olaylarla ilgili bilgiler.

Tarihi Olaylar

Varşova Paktı

2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın içerisinde bulunduğu durum yeni saldırılara müsait değildir. Ülkelerin askeri ve psikolojik açıdan güçsüz duruma düşmeleri bu alanda ortaya çıkan...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Navarin Deniz Savaşı (Navarin Olayı & Baskını)

Navarin Deniz Savaşı veya Navarin Baskını olarak da bilinen olay 20 Ekim 1827’de Navarin’de yaşanmıştır. Osmanlı ve Mısır Hidivliği ile İngiliz, Fransız ve Rus...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

2. İnönü Savaşı 🇹🇷 🇬🇷 – Nedenleri & Sonuçları

Bilindiği üzere batı cephesindeki müadele Yunanlıların İzmir’e çıkmasıyla beraber başladı. Bu mücadele ilk zamanlar Kuvayi Milliye tarafından yürütüldü. 1921 yılına gelindiğinde ise bu kuvvetlerin...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1929 Büyük Buhran (Kara Perşembe)

Dünya tarihine bakıldığında günümüze kadar pek çok farklı ekonomik kriz atlatıldığı görülmektedir. Ancak ABD’de patlak veren Büyük Buhran yaşanan en büyük kriz anlarından biridir....
Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz

Güneş-Dil Teorisi

Teori 1930’lu yıllardan başlayarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenip onun tarafından da geliştirilmiştir. Fakat başka dilbilimci kişiler bunu kabul görmemiştir. Bundan dolayı da kısa...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Anadolu’nun işgalci olan Yunan ordusundan temizlenmesini gerçekleştiren bu büyük savaş (26 – 30 Ağustos), Başkumandan Mustafa Kemal Paşa doğrulusunda şahsen yönetildiğinden dolayı “Başkumandanlık Meydan...
Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Marshall Planı

Axis yani İtalya ve Almanya’nin içinde olduğu güçler 2. Dünya Savaşı’nda yenilince buralardan boşalan bölgelerde otorite boşluğu oluşmaya başladı. Müttefikler Rusya ile bu boşluğun...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Balıkesir Kongresi

Yunan taaruzuna karşın barı cephesinde birçok cephe kurulmuştur. Bu cephelerde Kuvayi Milliye kuvvetleri ciddi dirençler göstermiştir. Balıkesir Kongresi’ne 48 delege katılmıştır ve görüşmeler 26-30...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Nüfus Mübadelesi

Osmanlı Devleti, içerisinde pek çok farklı milletin bulunduğu imparatorluklardan biridir. Ancak Osmanlı’nın sona ermesinden sonra pek çok Türk, Anadolu sınırları dışında kalmıştır. Özellikle Yunanistan,...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Gediz Muharebeleri

1. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi sonrasında Anadolu hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanmıştır. İtilaf Devletleri önderliğinde yapılan işgaller her bölgede farklı bir işgal gücü ile...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz