Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar çok kapsamlı tarihimiz var. Osmanlı devleti tarihi boyunca gerek ayakta kalabilmek, gerek ülkeyi büyütebilmek adına çeşitli antlaşmalar imzalamıştır. Bazen sınırlar, bazen kapitülasyonlar, bazense askeri durum olmak üzere birçok konu hakkında imzalanan antlaşma yer almaktadır. Devlet adamlarının imzalamış oldukları bu sözleşmeler bazen devlete büyük katkı sağlayıp devleti daha iyi bir konuma getirirken, bazıları da devleti parçalamaya yönelik olmuştur. İmzaladığı antlaşmalarla en güçlü imparatorluk haline gelen ve bütün dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti’ni yine imzaladığı antlaşmalar yıkılmaya kadar götürmüştür. Bunun sonrasında ise yapılan savaşlar, mücadeleler, kongreler ve antlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Antlaşma bütün devletler için gerekli olan konulardan bir tanesidir. Yani bir devletin geleceğini ve kaderini belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkan antlaşmaların tarihi açıdan büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz.