Cumhuriyet döneminde yapılan antlaşmalar ve buna bağlı meydana gelen olayların yer aldığı kategori.

Cumhuriyet Dönemi

Haliç Konferansı

Cumhuriyetin kurulmasından sonra Osmanlı Devleti’ne ait olan bazı meseleler sona ermemiştir. Osmanlı’nın özellikle yıkılma dönemlerinde en çok uğraştığı Musul Sorunu bunlardan biridir. Musul, Osmanlı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması

Türkiye Afganistan dostluk antlaşması, 1 Mart 1921 tarihinde imzalanmıştır. Daha önceden İngiltere’nin egemenliği altında bulanan Afganistan, 1919 yılında tamamen bağımsızlığını kazanmıştır. Afganistan,  Ruslardan yardım...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Balkan Antantı

1. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasındaki dengeler yeniden kurulmuş; savaş sonrasında egemenliğini kazanarak bağımsızlıklarını yeni bir ülke ile taçlandıran milletler de kendilerine dayanak arayacak...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Cenevre Antlaşması

Cenevre Antlaşması 25-30 Temmuz 1974’te Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmadan önce Cenevre görüşmeleri yapılmış ve Kıbrıs sorununa dair kararlar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1926 Ankara Antlaşması

Mondros ateşkesi sırasında Musul Osmanlı devletine bağlı konumdadır; fakat İngiltere Mondros’un 7. Maddesi gereği anlaşma imzalandıktan biraz sonra Musul’u işgal etmiştir. O dönemde milli...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri ve Önemi

Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi‘den önceki dönemlere bakılırsa kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması’nda boğazlarla ilgili bazı hükümler bulunuyordu. Bu hükümler Türkiye’nin bağımsızlığını engeller nitelikteydi....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan Antlaşması ve Maddeleri

Yunan kuvvetlerinin Kurtuluş Savaşı’nda başarılar kazanan düzenli Türk ordusunun karşısında direnç gösterememesi üzerine müzakerelere başlanılması kararı alındı. İngiltere ve Fransa bölgedeki çıkarlarının gideceği konusunda...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
6 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan Antlaşması’nın Gizli Maddeleri Var Mı?

Türkiye kuruluş savaşında bir zafer kazanmıştır. Zaferin ardından 24 Temmuz 1923 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Lozan, tam olarak 6 Ağustos...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kars Antlaşması Maddeleri ve Önemi

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında Kars konferansında görüşülüp, 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan antlaşma Kars Antlaşması‘dır. Yapılan antlaşmayla doğu sınırı çizilmiş ve...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor? Süresi Var Mı?

Lozan  Antlaşması; İsviçre’nin Lozan şehrinde, 24 Temmuz 1923’te, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Romanya, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz, Bulgaristan ve Belçika temsilcileri ile TBMM temsilcileri arasında Beau-Rivage...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz