Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Kerden Antlaşması

Kerden Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile İran’da bulunan Afşar Hanedanlığı arasında Padişah 1. Mahmud tahttayken 4 Eylül 1746’da yapılmış barış antlaşmasıdır. Safevi Hükümdarı Şah 3....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Hotin Antlaşması’ndan sonra devam edecek olan bir barış süreci ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 50 yıl kadar süren bu barış süreci...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Belgrad Antlaşması, Padişah 1. Mahmud dönemine Osmanlı Devleti ile Avusturya (18 Eylül 1739’da) ve Rusya (3 Ekim 1739’da) arasında imzalananmıştır. Antlaşma Rusya-Avusturya savaşı sonrası iki...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Edirne – Segedin Antlaşması

Osmanlı Devleti; Yükselme Dönemi’ne girmeden önce genel olarak Balkanlarda yer alan ülkelerle mücadele içerisinde yer alarak; var olan topraklarını Avrupa ötesine taşımak istiyordu. Bu...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Tunus Antlaşması

Tunus Antlaşması, 28 Ağustos 1797 tarihinde ABD ile Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Tunus Beyliği arasında gerçekleştirilmiştir. Antlaşma içerisinde tamamen Osmanlı geleneklerine uyulmuş olup, Osmanlı’nın...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Batum Antlaşması

Batum (Konferansı) Antlaşması; Bolşevik İhtilali sonrasında; yeni kurulmuş olan Sovyetler Birliği’ne komşu durumunda yer alan ülkeler arasında görüşmeler sonrasında ortaya çıkmış bir sözleşmedir. 11...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1913 İstanbul Antlaşması

Balkan Savaşları Osmanlı’nın son dönemlerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Balkan Savaşları ile beraber yüzyıllardır Osmanlı hegemonyasında yer alan milletler kendi devletlerini kurarak; kendi...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
43 saniyede okuyabilirsiniz

Erzincan Mütarekesi

Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu birçok cephe içerisinde mücadele veriyordu. Bu cephelerden bir tanesi olarak ön planda yer alan Kafkas Cephesi’nde de Ruslara karşı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bükreş Antlaşması

Bu antlaşma, Romanya’nın Bükreş kentinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 5 Temmuz 1812 tarihinde imzalanmıştır. Osmanlı ile Rusya arasında...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Amasya Antlaşması

Amasya Antlaşması, 29 Mayıs 1555 yılında Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılan bir antlaşmadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 3. İran Seferi sonunda İstanbul’a dönerken...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz