Cumhuriyet döneminde yapılan antlaşmalar ve buna bağlı meydana gelen olayların yer aldığı kategori.

Cumhuriyet Dönemi

Mudanya Ateşkes Antlaşması

5 Eylül 1922’de Atatürk, Türkiye’nin Doğu Trakya’da hakları olduğunu bildirdi. 15 Eylül’de İngiliz kabinesi, İngiliz askeri kuvvetlerinin yerlerinde durması gerektiğini belirtti. İngiltere savaşı sürdürmeye...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Gümrü Antlaşması

1. Dünya savaşından sonra Erivan yönetimine bağlı unsurlar 1919 yılında D. Anadolu’da bazı yerleri işgal etmiştir ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Moskova’ya temsilci...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan ve 2023 Yalanı

Kurtuluş savaşı sonrasında büyük bir zafer elde edilmiştir. Bununla birlikte birçok değişiklik ortaya çıkmış ve farklı devletler arasında farklı antlaşmalar yapılmıştır. Bu antlaşmalardan en...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz