Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ile ilk yılları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve diğer tüm tarihsel döneme ait olaylarla ilgili bilgiler.

Tarihi Olaylar

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı amacı itibariyle 1. Dünya Savaşı’ndan galip devletlerin, mağlup ettikleri devletler üzerindeki toprak paylaşımlarını yaptıkları 18 Ocak 1919 tarihinde yaptıkları konferanstır. 32...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

31 Mart Olayı – 2. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi

Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsünden geçerken bilinmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. Kamuoyu cinayetten İttihat-Terakki’yi sorumlu tutuyordu. 8 Nisan günü Hasan Fehmi’nin cenaze...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Reval Görüşmeleri

2. Abdülhamit’in hafiye teşkilatı bu görüşmelere çok önem veriyordu. Rusların ve İngilizlerin bir araya gelmelerini istemeyen istihbarat teşkilatı buna engel olamadı. Reval görüşmeleri, 9...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri

Türk Kurtuluş Savaşının tek yenilgisi olarak bilinen Kütahya – Eskişehir Muharebeleri, sonuçları itibari ile oldukça radikal kararların alınmasına neden olmuştur. 1. Dünya savaşından yenik...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1921 Londra Konferansı

Londra Konferansı, Sevr Antlaşması’ndaki bazı konuları tekrar gündeme getirmek ve 1. İnönü Savaşı sonrasındaki Ankara Hükümeti’nin galibiyetiyle...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Kût’ül-Amâre Kuşatması

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede olduğu gibi Ortadoğu coğrafyasında yer alan topraklarını kaybetmemek için de cephelerde mücadele ediyordu. Cephelerin çoğundan yenilgilerle dönen...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

2. Kanal Harekâtı

Süveyş Baskını olarakta bilinen 2. Kanal Harekatı, 26 Ocak ve 4 Şubat 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mısır Hidiv’i İngiliz yönetimini reddediyor ve bağımsız Mısır...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1. Kanal Harekâtı

Birinci Kanal Harekâtı Osmanlı Devleti’nin güçlü askeri donanmasıyla yaptığı ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek için çarpıştığı önemli girişimler arasında yer alır. Bu önemli harekâtın...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Ali Galip Olayı

Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresi’ne yaptığı hazırlıklar için bölgedeki çalışmalarını baltalamak adına İstanbul Hükümeti’nin ve Elâzığ valisi Ali Galip Bey’in yaptığı girişimlere Ali Galip...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz