Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesi ile ilk yılları, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve diğer tüm tarihsel döneme ait olaylarla ilgili bilgiler.

Tarihi Olaylar

Balıkesir Kongresi

Yunan taaruzuna karşın barı cephesinde birçok cephe kurulmuştur. Bu cephelerde Kuvayi Milliye kuvvetleri ciddi dirençler göstermiştir. Balıkesir Kongresi’ne 48 delege katılmıştır ve görüşmeler 26-30...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Nüfus Mübadelesi

Osmanlı Devleti, içerisinde pek çok farklı milletin bulunduğu imparatorluklardan biridir. Ancak Osmanlı’nın sona ermesinden sonra pek çok Türk, Anadolu sınırları dışında kalmıştır. Özellikle Yunanistan,...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Gediz Muharebeleri

1. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi sonrasında Anadolu hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanmıştır. İtilaf Devletleri önderliğinde yapılan işgaller her bölgede farklı bir işgal gücü ile...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Amasya Protokolü (Amasya Görüşmeleri)

Amasya Protokolü veya Görüşmeleri, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifasından sonra meydana gelmiştir. İstanbul’da yeni, bir hükümet kurmak görevi Ali Rıza Paşa’ya verilmiştir. Damat Ferit...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Alaşehir Kongresi

Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919 tarihinde başlamış ve 25 Ağustos’a kadar 9 gün sürmüştür. Kongre Hacim Muhittin Bey önderliğinde tertip edilmiş olup başkanı da...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

2. Balkan Savaşı

1. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin Balkanlar üzerinde kurmuş olduğu 500 senelik hâkimiyet sona ermiştir. Balkan Devletleri, elde etmiş oldukları özgürlükleri uzun süreli olarak...
Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Büyük Kuzey Savaşı

Büyük Kuzey Savaşı 1700 ve 1721 yılları arasında yapılmıştır. 1560’dan 1658’ye kadar İsveç, Almanya, Norveç ve Danimarka’dani toprak almayı başardı. Büyük Kuzey Savaşı ise...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Menemen Olayı (Kubilay Olayı)

Laik düzene karşı olanlar, Derviş Mehmet adında biri etrafında toplandılar ve Menemen’de bir ayaklanma çıkarmışlardır. Olayı önlemeye çalışan Asteğmen Kubilay’ı öldürdüler. Ayaklanma Türk Ordusu...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Samsun Bombardımanı

Samsun Bombardımanı, Yunanistan ve Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin 7 Haziran 1922 tarihinde Samsun’a yapmış olduğu deniz saldırısıdır. Samsun Bombardımanı Nasıl Başladı? 7 Haziran 1922 tarihinde...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz