Balkan Antantı

» » Balkan Antantı

balkan-antanti
ÇeşitUluslararası Savunma Antantı
İmzalanma Tarihi9 Şubat 1934
İmzacı
devletler
Romanya
Türkiye
Yugoslavya
Yunanistan Krallığı

1. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasındaki dengeler yeniden kurulmuş; savaş sonrasında egemenliğini kazanarak bağımsızlıklarını yeni bir ülke ile taçlandıran milletler de kendilerine dayanak arayacak hale gelmişti. Bu tür durumların yer alması ile beraber; yeni anlaşmalar genel olarak ekonomik çıkarları içerecek şekilde var olmaya başlamıştır.

İlk savaşın kaybeden ya da çıkarlarını karşılayamayan ülkeler de farklı bir siyasi yapılanmaya giderek; hem kendilerine yeni bir müttefik arıyor; hem de dış işlerinde yanlarında duracak olan hükümetleri de destekliyorlardı.

Avrupa’nın durumu son derece karmaşık olması ile beraber; faşist diktatörya ile yönetilen ülkelerin sayısında da yüksek oranda bir artış görülebiliyordu. Savaş yanlısı ve faşist hükümetlerin tavırları yüzünden savaş çanları çalıyor; diğer ülkeler de izlenen bu tür politikalar karşısında gerekli önlemleri ellerinden geldiğince almaya gayret ediyorlardı.

1933 yılından itibaren İtalya ve Almanya’nın güçlenmeye başlaması Balkan Devletleri arasında birleşme eğilimini doğurdu. Çünkü İtalya’nın Balkanlarda, Almanya’nın da doğuda menfaatleri vardı.

Balkan Antantı Nedir?

9 Şubat 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya tarafından imzalanan Balkan Antantı; sadece ülkelerin birbirlerinin sınır güvenliğine saygı göstermesi durumunu içeren bir antlaşma olarak ön plana çıkıyordu.

balkan-antanti
Balkan Antantı’nı imzalayan ülkeler.

Türkiye de Dünya Savaşı’ndan ekonomik ve nüfus açısından yoklukla çıkmış bir ülkeydi. Yeni kurulmuş bir cumhuriyet olması sebebiyle daha güçlü bir konumda yer alması; dış siyasette daha güçlü olması gereken bir zamanda yer alıyordu. Bu sebepten dolayı bazı ülkelerle gerek ekonomik gerekse de siyasi birliktelikler kurmaya yanaşıyordu. Bu tür birlikteliklerinden bir tanesi de Balkan Antantı adıyla var olarak; içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı dört ülke tarafından imzalandı.

İtalya Krallığı, Arnavutluk, SSCB, Bulgaristan ve Macaristan antantı imzalamayı reddetti.

Balkan Antantı, aynı zamanda imzalanan ülkelerin birbirini tanıdığını da gösteren bir antlaşma olarak tarihteki yerini alıyordu.1. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin ABD ya da Sovyetler Birliği tarafında yer almaya başlayarak kutuplaşan bir dünya profilinin oluşması sebebiyle Balkan Antantı geçerliliğini yitirdi.

2 büyük süper güç arasında başlayan Soğuk Savaş ile beraber; kapitalizm ve komünizm ideolojilerinin de hüküm sürerek; ülkelerin saflarını seçmeleri üzerine küçük olarak sayılabilecek ve sadece 4 ülkenin katıldığı bir antlaşma olarak değerlendirilen Balkan Antantı’nın herhangi bir önemi ya da geçerliliği imzalayan ülkeler arasında kalmamıştır.

Balkan Antantı sonucunda Balkan Devletlerine ait sınırlar karşılıklı olarak güvence altına alınmış oldu.

Yararlı Olabilecek Bağlantılar

Haliç Konferansı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Türkiye Afganistan Dostluk Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Cenevre Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir