Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Niş Antlaşması

18. yüzyıldan itibaren Doğu Anadolu, Kırım ve Gürcistan için Rusya İmparatorluğu ciddi bir tehdit oluşturmaya başlaması Osmanlı Devleti’ni ciddi sıkıntılı dönemlere zaman zaman sokabiliyordu....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

Ayastefanos Antlaşması, 3 Mart 1878 tarihinde 93 Harbi’nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Rusya, Osmanlı’ya karşı bir...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kasr-ı Şirin Antlaşması

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı için Doğu sınırında tehdit oluşturmaya başlamış Safevi Devleti’ne karşı kazanılmış kesin bir zafer olarak adlandırılan Kasr-ı Şirin Antlaşması; aynı zamanda...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Atina Antlaşması

Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti’nin Dünya Harbi’ne girmeden önceki vermiş olduğu son sınavdı. Balkan Devletleri ile ciddi bir sınav verse de pek fazla başarılı sonuçlar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Yeniköy Antlaşması

1. Balkan Savaşı’nın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin zaafları ortaya çıkar. Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin bu durumundan istifade etmek için sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları ‘Ermeni Islahatının’  üzerine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trablus Antlaşması

Trablus Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Kasım 1796 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı-ABD Sözleşmesi olarak da bilinmektedir. 1783 tarihinde yeni...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1841 Boğazlar Sözleşmesi

1841 Boğazlar Sözleşmesi, Avusturya İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Birleşik Krallık, Prusya, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan uluslararası bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
54 saniyede okuyabilirsiniz

Akkerman Antlaşması

Akkerman Antlaşması, Osmanlı ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde Romanya’nın Akkerman kentinde imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti’nin zor durumda olduğunu fark eden Rusya,...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1829 Edirne Antlaşması

14 Eylül 1829 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Edirne Antlaşması, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşını sona erdiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma Edirne’de imzalanmış ve...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1913 Londra Antlaşması

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Antlaşmada Osmanlı’nın da payı olsa da antlaşmada yer alan maddeler Osmanlı’nın çıkarını...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz