Edirne – Segedin Antlaşması

» » Edirne – Segedin Antlaşması

edirne segedin antlaşması
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi1444
YerEdirne
İmzacı
devletler
Macar Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu
DilleriOsmanlı Türkçesi, Macarca

Osmanlı Devleti; Yükselme Dönemi’ne girmeden önce genel olarak Balkanlarda yer alan ülkelerle mücadele içerisinde yer alarak; var olan topraklarını Avrupa ötesine taşımak istiyordu. Bu amaç doğrultusunda da Doğu Avrupa ve Balkanlar içerisinde bulunan beylik ya da devletlerle de sürekli olarak çatışma halinde olabiliyordu.

Balkanlar mücadelesi sonrasında da birçok meydan savaşı, kuşatma ve antlaşmaya da yer verilecekti. Bu tür antlaşmalardan olan Edirne – Segedin Antlaşması da aynı koşulları içermesi ile beraber Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu ilk barış antlaşması olarak da tarihe geçmiştir.

Osmanlı’nın Balkanlarda olan ilerlemesinden rahatsız olan Papa 4. Eugenius bu durumu engellemek ve Osmanlı’yı Anadolu coğrafyasına geri gönderme amacı güdüyordu. Papanın amacı doğrultusunda da birliklerin meydana getirilme durumu ön plana çıktı. Macar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun kumandanlığına ise papalık makamı tarafından Yanos getirildi. 4 farklı beylik ve devletten meydana getirilmiş olan Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerinin üstüne gönderildi.

Haçlıların Anadolu’ya İlerlemesi

Haçlı kuvvetleri Osmanlı İmparatorluğu’na doğru ilerlerken; Osmanlı da bu savaşın hazırlıklarını yapıyordu. Anadolu topraklarının en güçlü beyliklerinden biri olan Karamanoğulları’nın desteğini alan Osmanlı, savaşa girmek için yeterli kuvvete sahip olduğunu düşünüyordu. Padişah 2. Murat’ın kumandanlığında olan Osmanlı birlikleri ile Macar kumandan Hunyadi Yanos önderliğindeki Haçlı kuvvetleri çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucuna dayalı birkaç farklı varsayım bulunmaktadır. Ancak her varsayım ulaştığı tek nokta savaş sonrasında Edirne-Segedin Antlaşması’nın imzalanmış olduğunu da gösterecektir.

Haçlıların ilk atakları Niş kalesine olmuştur. Niş Muharebesi sonucunda kaleyi ele geçiren Haçlılar; bölgede bulunan 3 Osmanlı birliğini de ortadan kaldırmışlardır. Sonrasında ise Haçlılar, Macar ordusu ile de birleşerek Sofya’ya doğru ilerlemeye devam ettiler. Sofya’yı da ele geçiren Haçlı ordusu; daha fazla ilerleyemedi ve bu ilerleme sonuç olarak Osmanlı zaferi ile sonuçlansa da farklı kaynaklarda farklı bilgilerle de yer aldı.Farklı kaynaklarda yazanlara göre Sofya ilerlemesi sonrasında yapılan İzladi Derbendi mücadelesinde her iki taraf da büyük kayıplar verdi. Kış şartlarında geri çekilmeye başlayan Kutsal İttifak ve Macar orduları; Dragoman’a kadar Osmanlılar tarafından takip edilse de Türk birliklerini bu bölgede pusuya düşürmeyi başardılar. Böylelikle Osmanlı ordusunda bir moral bozukluğu baş göstermeye başladı ve Haçlıların seferi de başarılı olmuş gibi gösterildi.

1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması imzalandı, Papa ve Bizans İmparatoru karşı çıksa da Yanos ve Sırp despotunun baskısı nedeni ile imzalanmış oldu.

Edirne Segedin Antlaşması Maddeleri

  1. Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  2. Sırbistan despotluğu kurulacak; ancak Osmanlı’ya vergi verecek.
  3. Eflak beyliği Macaristan’da kalacak yalnız Osmanlı’ya vergi verecek.
  4. Tuna nehri sınır sayılacak.
  5. Antlaşma 10 yıl geçerli kalacak.

Edirne Segedin Antlaşması Önemi

Edirne-Segedin Antlaşması’ndan sonra elde edilen sonucu bir başarısızlık olarak gören Padişah 2. Murat; tahtı bırakma kararı almıştır. Saltanatı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet’e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktıktan sonra 10 yıl olan antlaşma süreci 6 ayın sonunda bozulmuştur.

Haçlı tehdidinin baş göstermesi üzerine 2. Murat tekrar tahta çıkma gereksinimi duymuş ve bu kez Varna Savaşı’nı yapmıştır.

Yardımcı Olabilecek Video

İlk yayınlanma tarihi: Ağustos 31, 2017
Son güncellenme tarihi: 26 Ocak 2020

Bu makalede yer alan tüm bilgiler çeşitli resmi tarihi kaynaklardan faydalanılarak ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Detaylar için eksik bilgi bilgilendirme sayfamıza bakabilirsiniz.

1. Viyana Kuşatması

Antlasmalar.com
6 dakikada okuyabilirsiniz

Senedi İttifak

Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir