Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Nasuh Paşa Antlaşması

Nasuh Paşa Antlaşması, 1612 yılında İran’ı yöneten Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Nasuh Paşa tarafından 20 Kasım 1612 tarihinde imzalanmıştır. Safevi savaşları 1590 yılında...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Vasvar Antlaşması

Vasvar Antlaşması; 1663-1664 Osmanlı – Avusturya Savaşı sonrasında yapılan müzakereler sonucunda ortaya çıkmıştır. Erdel, Eflak ve Boğdan beyleri; Avusturya’nın gücünü de arkasına alarak Osmanlı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Aynalıkavak Antlaşması

Aynalıkavak Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan bir sözleşme niteliğindendir. Bir düzenleme ve ticaret antlaşması olarak tarihteki yerini alan söz konusu antlaşma...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Ziştovi Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Ziştovi Antlaşması, 1788-1791 yılları arasında yapılan ve Osmanlı Devleti ile Avusturya savaşlarını sona erdiren bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti, 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması Nedir? Kütahya Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile kendisinin Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında 14 Mayıs 1833 tarihinde yapılmıştır. Osmanlı, Mora şehrinde...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkâr İskelesi Antlaşması, savaş antlaşmalarından farklı olarak karşılıklı olarak Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirlerine yardım etmesine karar verilen bir anlaşma çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması, TBMM ve Rusya arasında 16 Mart 1921 tarihinde karşılıklı menfaatler için imzalanmıştır. Başlangıç kısmında, ”imzalayan taraflar arasında ulusların kardeşliği ilkesi ve her...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Berlin Antlaşması

Antlaşma 93 Harbi’nin ardından imzalanan bir antlaşmadır. Rusya’nın tek başına otorite kurmasını sağlayan Ayastefanos Antlaşması, İngiltere’nin çıkarlarına aykırı durumdaydı. Rusya’nın güçlü olmasını istemeyen İngiltere...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Karlofça Antlaşması

26 Ocak 1699 yılında İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu sayesinde Osmanlı ile Avusturya , Venedik ile Lehistan arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Habsburg Hanedanlığı, bölgede Osmanlı’dan...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Misak-ı Milli

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra Felah-ı Vatan adında Milli Mücadele yanlıları tarafından bir parti kuruldu. Bu partinin yayınlamış olduğu bir bildiri doğrultusunda ülkenin...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz