Bucaş Antlaşması

» » Bucaş Antlaşması

bucas-antlasmasi
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi18 Ekim 1672
YerBucaş
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu
Lehistan-Litvanya Birliği
İmzalayanlarKöprülü Fazıl Ahmet Paşa

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Hotin Antlaşması’ndan sonra devam edecek olan bir barış süreci ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 50 yıl kadar süren bu barış süreci Lehlilerin Osmanlı Devleti’nin himayesi altında bulunan Ukrayna Kazaklarına saldırı yapması ile birlikte son buldu.

Bunun üzerine Ukrayna Kazakları, Osmanlı Devleti’nden yardım isteğinde bulundular. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte Padişah 4. Mehmet, 1672 tarihinde Lehistan’ın üzerine sefere çıktılar.

Seferler sonrasında Osmanlı Devleti arka arkaya zaferler elde ediyordu. En sonunda Lehistan’da bu zaferlere boyun eğerek barış istedi ve Osmanlı ile Lehistan arasında Bucaş Antlaşması imzalandı.

Bucaş Antlaşması Maddeleri

  • Lehistan’da olan Podolya, Osmanlı Devleti’ne verilecektir.
  • Lehistan daha önceden de olduğu gibi Kırım Han’ına vergi ödemeye devam edecek.
  • Lehistan her sene Osmanlı Devleti’ne 22.000 altın ödemeyi kabul edecek.
  • Kazak Hatmanı olan Doreşenko, Ukrayna’ya sahip olacak ve burada bulunan Leh kuvvetleri tahliye edilecek.
  • Podolya’da bulunan palangalar Osmanlı Devleti’ne bırakılacak.
  • Lehistan, Osmanlı Devleti’nin düşmanlarına hiçbir şekilde yardımda bulunmayacak.
bucaş antlasması sınırları
Bucaş antlaşmasındaki sınırları gösteren grafik. Kaynak: writeopinions.com

Lehistan meclisi, antlaşmada yer alan para ile ilgili maddeyi kabul etmedi. Bu durum sonrasında Lehistan’ın üzerine 4 yıl sürecek bir sefere daha çıkıldı. Çıkılan seferde Lehistan’ın bazı kaleleri fethedildi. Kalelerini kaybetmekte olan Lehistan, Ukrayna ve Podolya’nın kendilerine geri verilmesi şartıyla bir antlaşma isteğinde bulundu; ancak bu antlaşma Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmedi. Tam bu sıralarda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın hastalığı sebebiyle İbrahim Paşa Lehistan serdarlığına tayin edildi.İbrahim Paşa çok sayıda kaleleri ve palangaları fethedince Lehistan yeniden bir antlaşma isteğinde bulundu. Bunun üzerine daha önce imzalanan antlaşmadaki 22.000 altın maddesi çıkarıldı ve diğer maddeler aynen kabul edildi. Antlaşma imzalandıktan hemen sonra ise haber Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’ya iletildi. Haberi alan Ahmet Paşa haberi aldıktan sonra 3 Kasım 1676 tarihinde vefat etti.

Bucaş Antlaşması Önemi

Osmanlı Devleti’nin Batı’daki en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Bucaş Antlaşması olarak bilinmektedir.

Faydalı Olabilecek Bağlantılar;

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Edirne – Segedin Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

One Reply to “Bucaş Antlaşması”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir