Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Ahmet Paşa Antlaşması

Atlaşma 1730-1732 tarihlerinde Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan savaştan sonra imzalanmıştır. Antlaşmanın adını Osmanlı Seraskeri Ahmet Paşa’dan aldığı düşünülmektedir. Ahmet Paşa Antlaşması Maddeleri...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
55 saniyede okuyabilirsiniz

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması ya da diğer adıyla Çanakkale Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık arasında imzalanmış olan bir sözleşme olarak tarihteki yerini almıştır. 1807-1809...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Çehrin (Bahçesaray) Antlaşması

Çehrin ya da Bahçesaray Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma 3 Ocak 1681 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu, Rusya Çarlığı ve Kırım Hanlığı arasında imzalanmıştır. Bahçesaray, Kırım’da...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Padişah 2. Osman döneminde 6 Ekim 1921 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır. Hotin Savaşı‘nın nedenlerine kısaca bakıldığında daha...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

İzvança Antlaşması

1672-1676 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı- Lehistan Savaşı sonrasında imzalanan İzvança Antlaşması; 27 Ekim 1676 tarihinde Ukrayna’nın Zorawno kentinde imzalanmıştır. Bu sebepten dolayı da Zorawno...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Serav Antlaşması

Serav Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma 1577 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaşlar sonrasında 26...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1568 Edirne Antlaşması

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa’da gerçekleşen gelişmeler sonrasında Osmanlı Devleti; gelişme gösteren olaylara kayıtsız kalmamıştır. Erdel beyi ile Habsburg arasında var olan anlaşmazlık; Avrupa...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Erzurum Antlaşması

Osmanlı Devleti ile İran topraklarındaki Kaçar Hanedanı arasında imzalanmış olan antlaşmalardan biri de 1823’teki Erzurum antlaşmasıdır. İmzalanan bu antlaşmayla birlikte 1821-1823 Osmanlı-Safevi Savaşları sona...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
53 saniyede okuyabilirsiniz

Ferhat Paşa Antlaşması

Ferhat Paşa Antlaşması (İstanbul Antlaşması), Padişah 3. Murat zamanında 1590 tarihinde imzalanan ve Osmanlı-Safevi arasında yapılan savaşı sona erdiren bir antlaşmadır. Şah İsmail’in yerine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Hemedan Antlaşması

Hemedan; tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunması sebebiyle daima stratejik konumunu koruyan bir şehirdir. Şehir geçmiş tarihi incelendiğinde 633 yılında gerçekleşmiş Nihavend Savaşı’ndan sonra Müslüman...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz