Tunus Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


tunus-antlasmasi
 
 
Çeşit
İmzalanma Tarihi28 Ağustos 1797
YerTunus
İmzacı
devletler
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

Tunus Antlaşması, 28 Ağustos 1797 tarihinde ABD ile Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Tunus Beyliği arasında gerçekleştirilmiştir. Antlaşma içerisinde tamamen Osmanlı geleneklerine uyulmuş olup, Osmanlı’nın kullandığı bir üslup ile başlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Dağılma Dönemlerinde merkezi otorite oldukça fazla zayıflamıştı. Geniş bir toprağa sahip olmasından dolayı eyaletlere bölünen ve eyaletlerin başına da vali tayin edilen yöneticiler; gün geçtikçe bu kişilerin güvenilir kimseler olmasını sağlayamamış, devlete isyan ederek kendi başlarına hareket edecek ve dışişleri ile yeni dostluklar kuracak valilere de iltimas göstermiştir.

Ortaya çıkan bu tür bir durumun en temel nedeni valilik makamının da saltanatsal bir geleneğe dönüştürmesinden ileri geldiği de söylenebilir. Liyakat sisteminin önüne geçen saltanat kavramı başarısız ve tecrübesiz valileri ortaya çıkarmış; Osmanlı eyaletlerinin hem merkezi otoriteyi zayıflatacak nitelikte yer almasına neden olmuş hem de Osmanlı’yı güçten düşürecek bir gelişme olarak da adlandırılmıştır. Belirtmiş olduğumuz bu tür gelişmeleri hayata geçirerek Osmanlı’ya zarar veren valilerden bir tanesi de Tunus Beyliği’nde valilik işlemini gerçekleştiren kişidir.

Antlaşma sonrasında taraf olan ABD’nin temsilcisi olan Amerikalı Papaz W.C.Anderson; Osmanlı hakkında yanlış bilgilere sahip olmuş; devletin Hristiyanlık hakkında var olan görüşlerinin olumlu olduğunu da belirtmiştir.


Tunus Antlaşması Maddeleri

  1. Anlaşmanın sonucunda Tunus kıyılarında ABD savaş ve ticaret gemilerinin serbestçe dolaşım hakkı elde etmesi sonucu ortaya çıkacaktı.
  2. Bununla beraber ABD bir defaya mahsus olmak üzere Tunus Beyliği’ne belli bir miktar meblağ ödeme gerçekleştirecekti.

Cezayir Beyliği’nden sonra Tunus Beyliği ile de anlaşma yapan ABD, Akdeniz üzerinde daha sağlam bir hâkimiyet kurmak için bu tür bir politika izlediği de bilinebiliyordu.

Faydalı Olabilecek Bağlantılar

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

51 + = 53