Tunus Antlaşması

» » Tunus Antlaşması

tunus-antlasmasi
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi28 Ağustos 1797
YerTunus
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu
Amerika Birleşik Devletleri

Tunus Antlaşması, 28 Ağustos 1797 tarihinde ABD ile Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Tunus Beyliği arasında gerçekleştirilmiştir. Antlaşma içerisinde tamamen Osmanlı geleneklerine uyulmuş olup, Osmanlı’nın kullandığı bir üslup ile başlamıştır. Ayrıca Osmanlıca’ya göre harflerin soldan sağa doğru yazılması senatoda çevirinin uzun süre beklemesine sebebiyet vermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Dağılma Dönemlerinde merkezi otorite oldukça fazla zayıflamıştı. Geniş bir toprağa sahip olmasından dolayı eyaletlere bölünen ve eyaletlerin başına da vali tayin edilen yöneticiler; gün geçtikçe bu kişilerin güvenilir kimseler olmasını sağlayamamış, devlete isyan ederek kendi başlarına hareket edecek ve dışişleri ile yeni dostluklar kuracak valilere de iltimas göstermiştir.

Ortaya çıkan bu tür bir durumun en temel nedeni valilik makamının da saltanatsal bir geleneğe dönüştürmesinden ileri geldiği de söylenebilir. Liyakat sisteminin önüne geçen saltanat kavramı başarısız ve tecrübesiz valileri ortaya çıkarmış; Osmanlı eyaletlerinin hem merkezi otoriteyi zayıflatacak nitelikte yer almasına neden olmuş hem de Osmanlı’yı güçten düşürecek bir gelişme olarak da adlandırılmıştır. Belirtmiş olduğumuz bu tür gelişmeleri hayata geçirerek Osmanlı’ya zarar veren valilerden bir tanesi de Tunus Beyliği’nde valisidir.

Antlaşma sonrasında taraf olan ABD’nin temsilcisi olan Amerikalı Papaz W.C.Anderson; Osmanlı hakkında yanlış bilgilere sahip olmuş; devletin Hristiyanlık hakkında var olan görüşlerinin olumlu olduğunu da belirtmiştir. Antlaşmanın giriş bölümünde ise dönemin padişahına methiyeler sergilenmiştir.


Tunus Antlaşması Maddeleri

  1. İki tarafın gemilerinin persoenlleri kendi deniz sularında dostça muamele görecektir ve pasaportlarda sorun çıkartılmayacaktır.
  2. Gemiler hangi ülkenin karasularında olursa olsun fırtınaya maruz kalıp onarma ihtiyacı olduğunda kolaylık sağlanılacaktır.
  3. Tunus kıyılarında ABD savaş ve ticaret gemilerinin serbestçe dolaşım hakkı elde etmesi sonucu ortaya çıkacaktı.
  4. ABD, bir defaya mahsus olmak üzere Tunus Beyliği’ne belli bir miktar vergi ödemeyi kabul etti.

Cezayir Beyliği’nden sonra Tunus Beyliği ile de anlaşma yapan Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz üzerinde daha sağlam bir hâkimiyet kurmak için bu tür bir politika izlediği de bilinebiliyordu.

Faydalı Olabilecek Bağlantılar

İlk yayınlanma tarihi: Ağustos 30, 2017
Son güncellenme tarihi: 26 Ocak 2020

Bu makalede yer alan tüm bilgiler çeşitli resmi tarihi kaynaklardan faydalanılarak ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Detaylar için eksik bilgi bilgilendirme sayfamıza bakabilirsiniz.

1. Viyana Kuşatması

Antlasmalar.com
6 dakikada okuyabilirsiniz

Senedi İttifak

Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir