Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Zitvatorok Antlaşması

Avusturya 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı devletine her yıl vergi ödemek zorundaydı. Avusturya’nın bu vergileri ödememeye başlaması ve çıkan sınır tartışması sonucunda aralarının açılmasına...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Brest Litovsk Antlaşması

Rus yönetiminin Bolşevik ihtilalini gerçekleştirdikten sonra içinde bulunduğu savaştan çekildiğini açıkladı. Bunun en büyük nedeni olarak Çanakkale Savaşları’ndan sonra ekonomik krize sürüklenmenin yanında Rusya...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Mondros Ateşkes Antlaşması

1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı ve müttefikleri bu savaşta daha fazla direnemeyeceklerini ve devam edemeyeceklerini anlamışlardı. İlk olarak Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle birlikte Osmanlı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Pasarofça Antlaşması

Osmanlılar 1711’de Rus ordusunun üzerine gidip sıkıştırdığı halde bundan yararlanamamıştır ve bunun üzerine veraset savaşlarında yitirdiği toprakları geri alamamıştır. Bu sırada da Karadağlılar ayaklanmıştır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Yaş Antlaşması

1787-1791 Rus-Türk savaşı, Kırım topraklarını geri almak, Transkafkasya’da Rusya’nın etkisini azatlamak amacıyla başlamıştı. Osmanlı Hükümeti, Kırım ve Gürcistan ile ilgili bazı isteklerinin olduğu ültimatomu...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Prut Antlaşması

1710 yılında Lale Devrini yaşamakta olan Osmanlı, Sultan 3. Ahmet tarafından yönetiliyordu. Aynı zamanda Rusya’yı Çar I. Petro, İsveç’i ise Kral XII. Şarl yönetiyordu....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Balta Limanı Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

San Remo Konferansı

Bu konferans, Ortadoğu’daki durumu düzeltmek adına 24 Nisan 1920’de Avrupa ülkelerinin belirleyeceği politikaları içermektedir. Ayrıca konferansta, Versay Antlaşması‘nın şartlarıyla ilgili olarak Ruhr vadisindeki gerilimler...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Sykes Picot Antlaşması

1. Dünya Savaşı sonrasında “Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı’ya ne olacağı sorusu ortaya çıktı. İttifak kuvvetleri, Osmanlı himayesindeki Arap bölgelerinde ne olacağına karar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Uşi Antlaşması

İtalya Krallığı, 29 Eylül 1911’de Osmanlı’ya savaş ilan etti; çünkü İtalya’nın Kuzey Afrika’yı işgal etmesi gerekiyordu. 24 saat süreli İtalya ültimatomu Osmanlı tarafından kabul...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz