Ziştovi Antlaşması Önemi ve Maddeleri

» » Ziştovi Antlaşması Önemi ve Maddeleri

zistovi-selim
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi4 Ağustos 1791
YerZiştovi (Bulgaristan)
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu
Avusturya Arşidüklüğü
Dilleri Osmanlı Türkçesi, Fransızca

Ziştovi Antlaşması, 1788-1791 yılları arasında yapılan ve Osmanlı Devleti ile Avusturya savaşlarını sona erdiren bir barış antlaşmasıdır.

Osmanlı Devleti, 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nda kaybettikleri toprakları geri alabilmek için Rusya ile savaşmıştır. Osmanlı ile Rusya arasında 1787 yılında bir mücadele başlamıştı. Osmanlıların bu savaşı açmasının en önemli sebebi ise Kırım’ı ele geçirmekti.

Osmanlı topraklarını ele geçirmek isteyen devlet sadece Rusya değildi. Bu topraklarda gözü olan Avusturya, Rusya ile gizli bir antlaşma yaparak savaşa dahil oldu. Bu iki devlet karşısında güçsüz duruma düşen Osmanlı ordusu bölünerek yenilgilere uğradı. İsveç’te Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girdi. 8 Haziran 1790 yılında Osmanlı Devleti, Avusturya sınırına yeni kuvvetler göndererek Avusturya’yı büyük bir bozguna uğrattı. Bunun üzerine Avusturya İmparatoru 2. Leopoid, bir barış antlaşması imzalamak istedi.

Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin oluşturduğu askeri tehdit sebebiyle barışı kabul etmek zorunda kalmıştır. Barış görüşmeleri 5 Aralık 1790’da Ziştovi’de başlamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü arasındaki savaş sona ermiştir.

Ziştovi Antlaşması’nın Nedenleri

 • Osmanlı topraklarını ele geçirip kendi aralarında paylaşmak isteyen Rusya ve Avusturya’nın gizli antlaşma yapması.
 • Rus Çariçesi’nin bölgeleri işgal ettiğini duyurması

Bu nedenler sonrasında Osmanlı İmparatoru 1. Abdülhamit savaş ilan etti. Avusturya, Ziştovi Antlaşmasını imzalayarak savaştan çekilmeyi kabul etti. İmzalanan antlaşma doğrultusunda Avusturya aldığı toprakları geri vermek zorunda kaldı.

Ziştovi Antlaşması Maddeleri

 1. Başta Belgrad olmak üzere Avusturya işgal ettiği yerleri boşaltacak ve Osmanlı Devleti’ne teslim edecektir.
 2. Unni ile Orsova nehri çevresindeki bazı bölgeler Avusturya’da kalacak.
 3. Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü arasındaki sınır Dinyester Irmağı olarak belirlenecek.
 4. Topraklarımızda yer alan Avusturyalı tüccarların ve ticaret gemilerinin güvenliği Osmanlı Devleti tarafından sağlanacak.
 5. Avusturya savaş boyunca Rusya’ya hiçbir şekilde yardım etmeyecek.
 6. Daha önce yapılan antlaşmalara göre iki devlet arasındaki ticari imtiyazlar geçerliliğini sürdürecekti.
 7. Ruslarla anlaşma yapılana kadar Hotin Kalesi Avusturya’da kalacak daha sonra Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı.Ziştovi Antlaşması Önemi

 • Osmanlılar, Viyana’ya büyükelçi göndermiştir.
 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamış olan Osmanlı-Avusturya savaşları bu antlaşma ile son bulmuştur.
 • Osmanlı Devleti Avusturya ile bu antlaşmayı imzaladıktan sonra Rusya yalnız kalmış ve bu sebeple Osmanlı Devleti ile 1792 tarihinde Yaş Antlaşması’nı imzalamıştır.
 • İmzalanan bu antlaşmadan sonra Osmanlı ile Avusturya arasında 1. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir savaş olmadı.

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir