Zitvatorok Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)


zitvatorok
Çeşit
İmzalanma Tarihi11 Kasım 1606
YerRadvaň nad Dunajom (Slovakya)
İmzacı
devletler
Avusturya Arşidüklüğü Avusturya Arşidüklüğü
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

İmzalayanlar

DilleriOsmanlı Türkçesi, Almanca

Avusturya 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı devletine her yıl vergi ödemek zorundaydı. Avusturya’nın bu vergileri ödememeye başlaması ve çıkan sınır tartışması sonucunda aralarının açılmasına sebep olmuştur.

Osmanlı, Avusturya üzerine sefer düzenleme kararı almıştır. Savaşın ilk dönemlerinde Osmanlı devleti bir zafer elde edememiştir. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta oturan 2. Selim ve 3. Murat orduların başında bulunarak hiç sefere çıkmamışlardır. 3. Murat sonrasında tahta geçen 3. Mehmet orduların başında bulunarak savaşa çıkmıştır. Sefere çıkan 3. Mehmet ve ordusu Avusturya’yı Haçova da kesin bir yenilgiye uğratmışlardır. Savaşın başında kaybedilen Kanije ve Estergon kaleleri Avusturya devletinden geri alınmıştır.

Avusturya kralı Kanije kalesini almak için tekrar saldırıda bulunsa da kalenin savunmasını yapan Tiryaki Hasan Paşa kaleyi Avusturya’ya vermemiştir. Bu başarılar sayesinde Osmanlı devletinin gücü yeniden artmıştır. Savaşın başında Avusturya’ya yardım eden Eflak ve Boğdan beyleri Osmanlı tarafına geçmek istemişlerdir.  Bu gelişen olaylar sonucunda Avusturya, Osmanlı devletine barış teklifinde bulunmuştur. Halen devam eden İran savaşları ve Osmanlı devletindeki Celali isyanları Avusturya’nın bu teklifini kabul ettirmiştir. Osmanlının kabul ettiği bu barış sonucunda Zitvatorok Antlaşması, Zsitva arazisinin Tuna Nehrine dökülen bölgesinde imzalanan antlaşmadır.

Zitvatorok Antlaşması Önemi

 • Osmanlılar savaşlarda gösterdiği bu başarıyı barış antlaşmasında gösterememiştir.
 • Osmanlı’nın Prut Antlaşması ardından imzaladığı tek karlı anlaşmadır.
 • Osmanlı devletinin yükselme devrinin sona erdiğini göstermektedir.

Zitvatorok Antlaşması Maddeleri

 1. Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlı hakimiyetinde olurken Rop ve Koman kaleleri Avusturya devletine bırakılacaktır.
 2. Avusturya bir defaya mahsus 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecektir.
 3. Osmanlı devleti padişahı Avusturya imparatoruna, Roma imparatoru unvanını kullanacaktır.
 4. Her üç yılda bir iki tarafta birbirine hediye gönderecektir.
 5. Avusturya devleti Macar toprakları için her yıl ödediği miktarı artık ödemeyecektir.
 6. İki taraftan biri diğerinin arazisine tecavüz ederse esirler iade edilecek ve maddi zarar karşılıklı olarak geri ödenecektir.
 7. İspanya kralı da bu antlaşmaya girmeye sahiptir.
 8. Antlaşma 20 yıl süre ile imzalanmıştır.
 9. Antlaşmayı imzalayanların dışında haleflerin de bu antlaşmaya uyması zorunludur.Zitvatorok Antlaşmasının Sonuçları

 • Osmanlı devleti eski gücünde olmadığı için Avusturya üstündeki siyasi  üstünlüğü son bulmuştur.
 • Siyasi dengeler Osmanlı aleyhinde bozulma göstermeye başlamıştır.
 • Osmanlı, gücünü Avrupa üzerinde sağlayamamaktadır.
 • Osmanlı’nın Avrupa’ya ilerleyişini durdurmuştur.
 • Avusturya kralı Osmanlı Padişahına denk olmuştur.

Yardımcı Olabilecek Videolar

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =