Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait antlaşmaların, isyanların ve savaş bilgilerinin yer aldığı kategori.

Osmanlı Dönemi

Pasarofça Antlaşması

Osmanlılar 1711’de Rus ordusunun üzerine gidip sıkıştırdığı halde bundan yararlanamamıştır ve bunun üzerine veraset savaşlarında yitirdiği toprakları geri alamamıştır. Bu sırada da Karadağlılar ayaklanmıştır....
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Yaş Antlaşması

1787-1791 Rus-Türk savaşı, Kırım topraklarını geri almak, Transkafkasya’da Rusya’nın etkisini azatlamak amacıyla başlamıştı. Osmanlı Hükümeti, Kırım ve Gürcistan ile ilgili bazı isteklerinin olduğu ültimatomu...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Prut Antlaşması

1710 yılında Lale Devrini yaşamakta olan Osmanlı, Sultan 3. Ahmet tarafından yönetiliyordu. Aynı zamanda Rusya’yı Çar I. Petro, İsveç’i ise Kral XII. Şarl yönetiyordu....
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Balta Limanı Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

San Remo Konferansı

Bu konferans, Ortadoğu’daki durumu düzeltmek adına 24 Nisan 1920’de Avrupa ülkelerinin belirleyeceği politikaları içermektedir. Ayrıca konferansta, Versay Antlaşması‘nın şartlarıyla ilgili olarak Ruhr vadisindeki gerilimler...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Sykes Picot Antlaşması

1. Dünya Savaşı sonrasında “Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı’ya ne olacağı sorusu ortaya çıktı. İttifak kuvvetleri, Osmanlı himayesindeki Arap bölgelerinde ne olacağına karar...
Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Uşi Antlaşması

İtalya Krallığı, 29 Eylül 1911’de Osmanlı’ya savaş ilan etti; çünkü İtalya’nın Kuzey Afrika’yı işgal etmesi gerekiyordu. 24 saat süreli İtalya ültimatomu Osmanlı tarafından kabul...
Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz

Sevr Antlaşması ve Maddeleri

1. Dünya Savaşı sonrasında galip gelen İtilaf Devletleri, mağlup ettiği ülkeler olan Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile barış antlaşmaları imzalamaya karar vermiştir. Almanya...
Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı ve Rusya arasında Güney Dobruca’daki Küçük Kaynarca kasabasında 1768-1774 yılında, Padişah 1. Abdülhamit zamanında imzalanmıştır. Rus donanması Osmanlıların gemisini yakmıştır....
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz