Pasarofça Antlaşması

» » Pasarofça Antlaşması

pasarofca-antlasmasi
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi21 Temmuz 1718
YerPasarofça (Sırbistan)
İmzacı
devletler
Venedik Cumhuriyeti
Avusturya Arşidüklüğü
Osmanlı İmparatorluğu
İmzalayanlarCarlo Ruzzini
Kont Virmond
Silahtar İbrahim Efendi
DilleriOsmanlı Türkçesi, Almanca

Osmanlılar 1711’de Rus ordusunun üzerine gidip sıkıştırdığı halde bundan yararlanamamıştır ve bunun üzerine veraset savaşlarında yitirdiği toprakları geri alamamıştır. Bu sırada da Karadağlılar ayaklanmıştır. Ayaklanma sonucunda Venedik’ten yardım almışlardır. Osmanlı devleti de Venediklere savaş açtı. 1715 yılında Osmanlı, Mora yarımadasını ele geçirdi. Daha sonra Avusturya, Osmanlı’ya saldırdı.

Donanmanın yanında bir de Osmanlı ordusu 1716’ da Avusturya üzerine gitmiştir. Osmanlı ve Avusturya ordusu Varadin yakınlarında burun buruna gelmiştir. Sadrazam Damat Ali Paşa bu sırada alnından vurularak şehit olmuştur. Osmanlı ordusu dağınık olarak geriye çekilmeye başlamıştır. Tamışvar, Belgrad, Banat Avusturyalıların eline geçince Osmanlı devleti ateşkes isteğinde bulunmak zorunda kalmıştır. Bu görüşmelere İngiltere ve Hollanda elçileri de katılmıştır. Gerileme dönemindeki önemli olayların başında gelmektedir.

Pasarofça Antlaşması Nedir?

Osmanlı ile Avusturya ve Venedik olmak üzere 21 Temmuz 1718’de Sırbistan’ın Pasarofça kasabasında imzalanan bir antlaşmadır.

5 Haziran 1718’de başlanan görüşmeler 21 Temmuz’a kadar devam etmiştir. Avusturya ağır isteklerde bulunmuştur; ancak Osmanlı kabul etmemiştir. Bu görüşmeler devam ederken Venedik’te Osmanlı ile barış görüşmelerine başlamıştır. Osmanlı, Venedik devletinin de bu arzusunu geri çevirmiştir. Osmanlı-Avusturya ve Venedik antlaşması sayılan Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. Nevşehirli İbrahim Paşa sonrasında imzalanmıştır.

pasarofca-antlasmasi
Pasarofça Antlaşması’nı gösteren harita.

Pasarofça Antlaşması Maddeleri

 1. Mora yarımadasına Osmanlı devleti hakim olacak,
 2. Kuzey Sırbistan, Tamışvar, Semendire, Banat, Belgrad ve Eflak bölgelerinin batı kısmı Avusturya’nın olacak,
 3. Dalmaçya ve Arnavutluk’un kıyıları Venedik’in olacak.Pasarofça Antlaşması Sonuçları

 • Toprak kazanılmak için başlatılan savaş sonucunda yine toprak kaybıyla sonuçlanmıştır,
 • Karşılıklı akınlar ve yağmalar son bulmuştur,
 • Avusturya’nın Osmanlı devletinde konsolosluk açması kararı verildi,
 • Karlofça antlaşmasının etkisiyle elde edilen Mora yarımadası alınmıştır; ancak Belgrad gibi önemli bir yer kaybedilmiştir,
 • Balkan devletlerinin güç orantıları değişime uğradı,
 • Orta Avrupa’daki Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti tehlike altına girmiştir,
 • Osmanlı hakimiyetinden çıkan Belgrat, Avusturya’nın Balkanlara gitmesi için olanak sağlamıştır ve Balkanlara giden yol da engel kalmamıştır.

Pasarofça Antlaşması Önemi

 1. Karlofça ile barış süreci kesinleşmiştir ve 20 yıl kadar devam etmiştir,
 2. Avrupa devletlerinin yenilmesinin zor olduğu tüm dünya devletleri tarafından anlaşılmıştır,
 3. Lale devrinin yenilikleri etkisini göstermeye başlamıştır,
 4. Osmanlı aydınlarının batıya baktıkları açı değişmiştir,
 5. Batının her türlü üstünlüğü kabul edilmiş ve batılılaşma hareketlerine başlanmıştır.

Faydalı Bağlantılar:

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir