Balta Limanı Antlaşmasıbalta-limani-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi16 Ağustos 1838
Yerİstanbul
İmzacı
devletler
Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

İmzalayanlar

DilleriOsmanlı Türkçesi, İngilizce

Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe Victoria tarafından daha sonra da Sultan 2. Mahmut tarafından onaylanmıştır.

Bu antlaşma Osmanlı ve genel anlamda Türk tarihinin ilerlemesi açısından önemli sonuçlar doğuran bir antlaşmadır.

Osmanlı 1826 yılından beri ülkedeki hammaddelerin yurtdışına çıkmasını engellemek için yedi-vahid yani tekel sistemini yürürlüğe koymuştur. İngiltere, Osmanlı’ya baskı yapıyordu bunun nedeni ise bu uygulanan sistemin İngiltere’nin çıkarlarına uymamasıdır. Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘nın isyanını bastırmak için İngilizlerden yardım istemiştir. Bu isyana destek olacak olan İngiltere ticari bakımdan büyük ayrıcalık veren Balta Limanı Antlaşması‘nı imzalamak istemiştir.

Balta Limanı Antlaşmasının Önemi ve Maddeleri

 1. Yedi-vahid yani tekel sistemi kaldırılmıştır.
 2. İç ticarete İngilizlerin de katılabilecek olması öngörülmüştür.
 3. İngiliz vatandaşları Osmanlı ürünlerini ihraç etme hakkına sahip olmuşlardır.
 4. Transit resmi kaldırılmıştır.
 5. İngiliz gemileriyle gelen İngiliz ürünleri bir defaya mahsus gümrük vergisi ödeyebilme hakkına sahip olabileceklerdir.
 6. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ticaret yapan İngilizler, Osmanlı vatandaşlarından bile daha az vergi ödeyeceklerdir.Balta Limanı Antlaşmasının Osmanlı Ekonomisine Etkileri

 • Kapitülasyon sistemi bu antlaşmalar sayesinde sağlamlaşmıştır.
 • Osmanlı, diğer devletlere borçlanmıştır.
 • Osmanlı sanayisi büyük bir darbe görmüştür.
 • Osmanlı Devletinin mali çöküntüsü hızlandı.
 • Osmanlı ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir.
 • Osmanlı devletinde satılan kaliteli ve ucuz Avrupa malları Osmanlı üretiminin azalmasına sebep olmuştur.
 • İşsizlik artmıştır. Küçük iş yerleri kapatılmıştır.
 • Esnaf dayanışma kuruluşu olan Loncalar bu gelişmeler nedeni ile eski önemini yitirip kaybetmiştir.
 • Osmanlının siyasi ve iktisadi yapısı başka bir boyuta taşınmıştır.
 • İhracattan alınan vergi artmış, ithalatta gümrük indirimi olmuştur.
 • Rusumatı dahiliye” denilen iç gümrük kalkmıştır.
 • Tanzimat Fermanı’nın ön hali gibi değerlendirilebilinir.
 • Yerli tüccarlar iç gümrük öderken yabancılar bundan kurutulmuştur.
 • Sonuçları itibariyle Osmanlı devletinin bozuk olan ekonomisi daha da çöküş yaşamıştır.

Bu antlaşmalara benzer antlaşmalar başka devletlerle de imzalanmıştır. Bazı ülkeler şunlardır: Fransa, İsveç, Norveç, Hollanda, Danimarka, İspanya,Portekiz ve Belçika.

Yardımcı Olabilecek Video:

Faydalı Bağlantılar:

2 Comments
 1. Avatar 9 Kasım 2018
 2. Avatar 10 Şubat 2019

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir