Atina Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...


atina-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi14 Kasım 1913
YerAtina
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Yunanistan Krallığı Yunanistan Krallığı

DilleriYunanca, Osmanlı Türkçesi

Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti’nin Dünya Harbi’ne girmeden önceki vermiş olduğu son sınavdı. Bu sınavda Balkan Devletleri ile ciddi bir sınav verse de pek fazla başarılı sonuçlar alamadı. Özellikle Balkan Savaşları’nın ilkinde ciddi bir toprak kaybı yaşayarak büyük bir yara aldı. Osmanlı toprakları içerisinde uzun yıllardır yer alan milletlerin milliyetçilik akımının baş göstermesi sonucunda Osmanlı’ya ihanet etmesi sonucunda Balkanlarda iç karışıklıklar meydana gelmiş, zaman içerisinde tüm Balkan ulusları Osmanlı bünyesinden koparak bağımsız bir devlet içerisinde egemenliklerini sürdürmeye de başlamışlardı.

Osmanlı bünyesinden kopan devletler; güçsüz konumda bulunan Osmanlı Devleti’nden toprak alabilmek için Birinci Balkan Savaşı’nı çıkardılar. Bu savaş ile beraber Osmanlı Devleti’ne ait olan Doğu Trakya’nın büyük bir kısmı kaybedilerek; Osmanlı sınırı Midye-Enez hattına kadar geri çekildi. Güçsüz durumda yer alan ve aynı zamanda da Libya’da Trablusgarp Savaşı’nın da patlak vermesinden dolayı; Osmanlı bu savaşta pek fazla varlık gösteremeyerek mağlubiyeti kabul etti. Kabul sonrasında da dört Balkan devletinin isteklerini gerçekleştirmek zorunda kaldı. İkinci Balkan Harbi’nde ise Osmanlı topraklarını paylaşan dört devlet arasında uzlaşmaların son bulması ile ortaya çıktı. Bu tür uzlaşmanın son bulmasında Bulgaristan’a savaş ilan edildi. Savaş ilan eden ülkeler arasına Romanya da katıldı. Bu durumu fırsat bilen Osmanlı da kaybetmiş olduğu toprakları geri kazanmak için atağa geçti.


1913 Atina Antlaşması Maddeleri

2. Balkan Harbi sonrasında Osmanlı Devleti; Balkan ülkeleri ile birtakım antlaşmalar imzaladı. Yunanistan ile de Atina Antlaşması’nı 14 Kasım 1913 yılında imzalanmıştır.

  1. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti; Yanya, Girit ve Selanik’i Yunanistan’a kesin olarak vermiştir.
  2. Aynı zamanda da Yunanistan sınırları içerisinde ikamet eden Türklere dayalı da bir düzenleme bu antlaşma ile düzenlendi.

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 7 = 12