Amasya Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


amasya-antlasmasi
 
 
Çeşit
İmzalanma Tarihi29 Mayıs 1555
YerAmasya
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Safevi Devleti Safevi Devleti

DilleriOsmanlı Türkçesi, Farsça

Amasya Antlaşması, 29 Mayıs 1555 yılında Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan bir antlaşmadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın 3. İran Seferi sonunda İstanbul’a dönerken İran elçilerinin barış teklifini iletmeleri ve kabul etmesi üzerine imzalanmıştır Safevilerin Osmanlı sınırlarına yaptığı akınlar sonrasında Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkmak zorunda kalmıştır. İran Şahı Tahmasb, Osmanlı ordusuna karşı gelemeyeceğini anlayınca hain planlar peşine düştü. Osmanlı ordusunun geçeceği yerleri yakıp yıkarak orduyu zor duruma düşürmeye çalıştı. Sıkıntı yaşayan Osmanlı ordusu kış mevsiminin de yaklaşmasını göz önünde bulundurarak Nahcivan’ı terk etmek zorunda kaldı. Kanuni’nin sefer dönüşü Erzurum ilindeyken İran elçisi gelerek Tahmasb’ın barış isteğini iletti. Kanuni Sultan Süleyman ise bu isteği kabul etti. Bu antlaşmanın nedenleri arasında İranlıların Doğu sınırımızda karışıklık çıkarması gösterilebilir. İranlıların Avusturya ve Venedik ile anlaşması da nedenlerinden bir diğeridir.

Amasya Antlaşmasının Önemi

Amasya Antlaşması, Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşma olması açısından oldukça önemlidir. Bu antlaşma ile birlikte Bağdat, Basra, Şehrizor, Bitlis, Van, Kars, Atabegler ve Erzurum üzerindeki Osmanlı hâkimiyetini Safeviler tanımış ve kabul etmiştir. Antlaşma İran Şahı Tahmasb’ın ölümünden sonra yaklaşık olarak 25 yıl boyunca devam etmiş ve yürürlükte kalmıştır.


Amasya Antlaşmasının Maddeleri

  1. Ardahan, Arpaçay ve Göle bölgesi Osmanlı sınırlarında kalacaktır.
  2. İran Devleti antlaşmayı bozmadığı sürece Osmanlı sınır komutanları bütün şartlara uyacak ve herhangi bir soruna sebep olmayacaktı.
  3. Safeviler halifelere karşı hürmetkâr davranacaklardı.
  4. İran hacılar serbest bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler.

Amasya Antlaşması 1577 tarihinde bozulmuştur. Bunun üzerine Osmanlı Padişahı 3. Murat İran üzerine sefere çıkmıştır ve 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır.

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

51 − 42 =