Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


yesilkoy-antlasmasi
 
 
Çeşit
İmzalanma Tarihi3 Mart 1878
YerYeşilköy
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatorluğu

İmzalayanlarDilleriRusça, Osmanlı Türkçesi

Ayastefanos Antlaşması, 3 Mart 1878 tarihinde 93 Harbi’nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Rusya, Osmanlı’ya karşı bir politika izleyerek Balkanlar’daki Slavları kışkırtmış ve isyanların çıkmasına sebep olmuştur. Çıkan isyanların hiçbir sebebi olmamasına rağmen Rusya bu meseleyi büyüttükçe büyütmüş ve devlet meselesi haline getirmiştir. Rusya’nın izlediği politika Osmanlı Devleti’ni tek başına bırakmak ve Avrupalı devletlerin gözünde etkin bir konuma gelmekti.

93 Harbi’nin sonunda ağır bir yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmıştı. Rusların başkomutanı Nikolay ise barış görüşmelerinin ancak mütarekeyle birlikte görüşülürse kabul edileceğini söylemiştir. Bu şartları kabul eden Osmanlı Devleti, 3 Mart 1878 tarihinde Yeşilköy’de çok ağır şartları kapsayan bu antlaşmayı imzalamıştır.

Ayastefanos Antlaşmasının Maddeleri

  1. Bosna Hersek iç işlerinde tamamen bağımsız olacak, kimseye bağlı kalmayacak.
  2. Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın sınırları genişletilecek ve bağımsızlık verilecek.
  3. Batı’da büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacak ve bu krallığın sınırları Trakya’dan Arnavutluk’a, Tuna’dan Ege’ye kadar varacak.
  4. Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak Rusya’ya 30 bin ruble (245 milyon Osmanlı altını) ödeyecek.
  5. Teselya, Yunanistan’a teslim edilecek.
  6. Ermenistan ve Girit’te yenilikler yapılacak.
  7. Ardahan, Artvin, Kars, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Batum Rusya’ya bırakılacak ve Rusya’nın egemenliği altında bulunacak.

Bu antlaşma ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını elde etmişlerdi. Tuna boylarından Akdeniz bölgesine kadar ise büyük bir Bulgaristan Prensliği kurulmaktaydı. Osmanlı Devleti’nin ise Avrupa’da Trakya, Bosna Hersek ve Arnavutluk toprakları kalmıştı. Ayastefanos Antlaşması ile birlikte Rusya, Balkanlar’da egemen bir hale gelmiştir. Bu durum ise Batılı