Hotin Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


hotin-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi9 Ekim 1621
YerHotin (Ukrayna)
İmzacı
devletler
Lehistan-Litvanya Birliği Lehistan-Litvanya Birliği
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu

İmzalayanlar

DilleriLehçe, Osmanlı Türkçesi

Hotin Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 6 Ekim 1921 tarihinde imzalanan önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın kahramanı olarak Genç Osman bilinmektedir.

Hotin Savaşı‘nın nedenlerine kısaca bakıldığında daha önce Osmanlı topraklarında olan Boğdan bir süreliğine Lehistan’ın eline geçince Osmanlı Devleti bu duruma dayanamamış ve ani bir kararla savunma hatları oluşturmuştur. Bu durumun farkında olan Lehistan’da askeri hazırlıklarını yapmış ve savaş için hazır hale gelmiştir. Savaşta Osmanlı Devleti tarafından yönlendirilen ve görevlendirilen Genç Osman komutasındaki binlerce kişilik Türk Ordusu ile savaşa çıkmaya hazırlanmıştır. Savaş esnasında birçok kayıp yaşayan Osmanlı Devleti yaşadığı olumsuzluklara rağmen yenilmemiş ve Lehistan’daki Hotin Kalesi’ni kuşatmayı başarmıştır. Bu durumda mağlup olan Lehistan, tüm askeri gücünü kullanarak Osmanlı Ordusu’na saldırmış ve kaleyi vermemek için elinden geleni yapmıştır. Osmanlı Ordusu defalarca kaleye sefer düzenlemesine rağmen çabaları boşa çıkmış ve Lehistan yönetiminin üstün askeri gücü karşısında yenik düşmüştür. Bununla birlikte kendilerinden emin olan Lehistan Hükümeti onlar için çok önemli olan bu Hotin Kalesi’ni Osmanlı topraklarına katmamak için büyük çaba sarf etmiştir. En sonunda başarısızlığı kabul eden Osmanlı Devleti, Lehistan ile barış antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak bu barış antlaşmasına Genç Osman karşı çıkmış ve bu savaşı kazanacağını belirtmiştir; fakat Genç Osman’ın tüm çabalarına rağmen Osmanlı Devleti Lehistan ile Hotin Antlaşmasını imzalamıştır.

Hotin Antlaşması Maddeleri

  1. Daha önce Lehistan’a saldırıda bulunan birçok devletin kuşatma yapması yasaklanmış ve bu devletlerin başında da Kırım Tatarları gelmiştir.
  2. Tüm kuşatmalarına rağmen başarısız olan Osmanlı Devleti Hotin Kalesi’nden vazgeçmemiş ve buranın egemenliğini almayı başarmıştır. Bu durumda Hotin, Osmanlı egemenliğinde hüküm süren Boğdan’a verilmiştir.
  3. Tarihte birçok savaşta karşı karşıya gelen Osmanlı ve Lehistan bu savaşta da birlikte çarpışmış ancak Lehistan’ın askeri gücü Osmanlı Ordusu’nu yenmiştir. Fakat Lehistan yönetimi Osmanlı’ya vergi vermeyi kabul etmiş ve topraklarının bir kısmı için Osmanlı Devleti’ne ödemeler yapmıştır.
hotin-baris

Marcello Bacciarelli Hotin Antlaşması’nı resmederken.
Gibi kararlar gündeme gelmiştir. Bu kararlar doğrultusunda Osmanlı Devleti bir nevi kazanç sağlamış ve Hotin Kalesi’ni ele geçirmiş kadar olmuştur. Kalenin gerek fizyolojik durumu gerek se jeolojik konumu göz önüne alındığında hem Osmanlı Devleti hem de diğer devletler için geçiş bölgesi anlamında büyük öneme sahiptir. Bu durumda Hotin’e birçok sefer düzenlenmiş ve bu kale ele geçirilmek istenmiştir. Ancak Osmanlı ve Lehistan arasında yapılan Hotin Antlaşması diğer devletleri geri çekmiş ve artık kuşatma yapamayacakları kanısına varmalarını sağlamıştır.

hotin-savasi

Hotin Seferinden bir resim.

Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti kendi askeri yapısını gözden geçirmiş ve askeri alanda yeni kararlar almaya başlamıştır. En önemli ve en kritik kararlarından bir tanesi II. Osman’ın yeniçeri ocağını kaldırmak istemesidir. Kale önünde yeterince savaşmayan yeniçerilerin durumuna bağlı olarak II. Osman bu kararı almış ve bu anlamda düzenleme yoluna gitmiştir. Savaşın en önemli sonuçlarından bir diğeri ise daha önce de Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Boğdan’ın kaybedilmemesi ve aksine güvenliğinin sağlanmış olmasıdır. Bu durum hem Osmanlı Devleti için hem de o bölgede bulunan halk için olumlu sonuçlar arasında değerlendirilir.

Yardımcı Olabilecek Videolar:


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

41 − 33 =