Hotin Antlaşması

» » Hotin Antlaşması

hotin-antlasmasi
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi9 Ekim 1621
YerHotin (Ukrayna)
İmzacı
devletler
Lehistan-Litvanya Birliği
Osmanlı İmparatorluğu
İmzalayanlar2. Osman
3. Zygmunt Waza
DilleriLehçe, Osmanlı Türkçesi

Hotin Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Padişah 2. Osman döneminde 6 Ekim 1921 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır.

Hotin Savaşı‘nın nedenlerine kısaca bakıldığında daha önce Osmanlı topraklarında olan Boğdan bir süreliğine Lehistan’ın eline geçince Osmanlı Devleti bu duruma dayanamamış ve ani bir kararla savunma hatları oluşturmuştur. Bu durumun farkında olan Lehistan’da askeri hazırlıklarını yapmış ve savaş için hazır hale gelmiştir.

Savaşta Osmanlı tarafından yönlendirilen ve görevlendirilen Genç Osman komutasındaki binlerce kişilik Türk Ordusu ile savaşa çıkmaya hazırlanmıştır. Savaş esnasında birçok kayıp yaşayan Osmanlı yaşadığı olumsuzluklara rağmen yenilmemiş ve Lehistan’daki Hotin Kalesi’ni kuşatmayı başarmıştır. Bu durumda mağlup olan Lehistan, tüm askeri gücünü kullanarak Osmanlı Ordusu’na saldırmış ve kaleyi vermemek için elinden geleni yapmıştır. Osmanlı Ordusu defalarca kaleye sefer düzenlemesine rağmen çabaları boşa çıkmış ve Lehistan yönetiminin üstün askeri gücü karşısında yenik düşmüştür.

Kendilerinden emin olan Lehistan Hükümeti onlar için çok önemli olan bu Hotin Kalesi’ni Osmanlı topraklarına katmamak için büyük çaba sarf etmiştir. En sonunda başarısızlığı kabul eden Osmanlı, Lehistan ile barış antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır; ancak bu barış antlaşmasına Genç Osman karşı çıkmış ve savaşı kazanacağını belirtmiştir. Sonuçta 2. Osman’ın tüm çabalarına rağmen Osmanlı, Lehistan ile Hotin Antlaşmasını imzalamıştır.

Hotin Antlaşması Maddeleri

  1. Daha önce Lehistan’a saldırıda bulunan birçok devletin kuşatma yapması yasaklanmış ve bu devletlerin başında da Kırım Tatarları gelmiştir.
  2. Osmanlı Devleti Hotin Kalesi’nden vazgeçmemiş ve buranın egemenliğini almayı başarmıştır.
  3. Hotin, Osmanlı egemenliğinde hüküm süren Boğdan’a verilmiştir.
  4. Lehistan yönetimi Osmanlı’ya vergi vermeyi kabul etmiş ve topraklarının bir kısmı için Osmanlı Devleti’ne ödemeler yapmıştır.
hotin-baris
Marcello Bacciarelli Hotin Antlaşması’nı resmederken.
Alınan kararlar doğrultusunda Osmanlı Devleti bir nevi kazanç sağlamış ve Hotin Kalesi’ni ele geçirmiş kadar olmuştur. Kalenin gerek fizyolojik durumu gerek se jeolojik konumu göz önüne alındığında hem Osmanlı Devleti hem de diğer devletler için geçiş bölgesi anlamında büyük öneme sahiptir. Osmanlı ve Lehistan arasında yapılan Hotin Antlaşması diğer devletleri geri çekmiş ve artık kuşatma yapamayacakları kanısına varmalarını sağlamıştır.

hotin-savasi
Hotin Seferinden bir resim.

Hotin Antlaşması Önemi

Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti kendi askeri yapısını gözden geçirmiş ve askeri alanda yeni kararlar almaya başlamıştır. En önemli ve en kritik kararlarından bir tanesi 2. Osman’ın yeniçeri ocağını kaldırmak istemesidir.

Kale önünde yeterince savaşmayan yeniçerilerin durumuna bağlı olarak padişah bu kararı almış ve düzenleme yoluna gitmiştir. Savaşın en önemli sonuçlarından bir diğeri ise daha önce de Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Boğdan’ın kaybedilmemesi ve aksine güvenliğinin sağlanmış olmasıdır. Bu durum hem Osmanlı için hem de o bölgede bulunan halk için olumlu sonuçlar arasında değerlendirilir.

Yardımcı Olabilecek Videolar:

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir