1913 Londra Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


londra-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi1913
YerLondra
İmzacı
devletler
Alman İmparatorluğu Alman İmparatorluğu
Avusturya Macaristan İmparatorluğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu
Bulgaristan Bulgaristan
İtalya Krallığı İtalya Krallığı
Karadağ Krallığı Karadağ Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatorluğu
Sırbistan Krallığı Sırbistan Krallığı
Yunanistan Krallığı Yunanistan Krallığı

DilleriBulgarca, Osmanlı Türkçesi

Londra Antlaşması Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma 30 Mayıs 1913’te imzalanmış olup Osmanlı’nın zararına olan bir antlaşmadır. Antlaşmada Osmanlı’nın da payı olsa da antlaşmada yer alan maddeler Osmanlı’nın çıkarını gözetmemiştir. Buna bağlı olarak Osmanlı birçok olumsuzluğa karşı anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Antlaşmanın temeli asıl olarak Osmanlı Ordusu’nun Nizip Savaşı’nda yenilmesine dayanmaktadır. 1839 yılında Mehmet Ali Paşa Fransa’nın da desteğiyle birlikte Nizip Savaşı’nda Osmanlı’yı mağlup etmiştir. Bu durumda zor durumda kalan Osmanlı daha sonra çareler aramış ve Avrupa’da yapılan konferansa katılma kararı almıştır. Avrupa’da yapılan konferansta İngiltere’nin payı büyüktür ve hatta Mısır sorununun çözümlenmesi için konferansı İngiltere belirlemiştir. Buna bağlı olarak konferansa birçok devlet davet edilmiş ve bu devletlerden İngiltere, Avusturya, Osmanlı, Prusya konferansa katılma kararı almıştır.

Yapılan bu konferansta birçok konu dile getirilmiş ve birçok farklı karar alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi boğazlar sorunu üzerine alınmış ve bu konuda birçok farklı öneri sunulmuştur. Boğazlar sorununun 1833’te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması ile gündeme gelmesi ve yetkilerin Rusya’ya verilmesi boğazlar sorununu daha da artırmıştır. Buna bağlı olarak Fransa ve İngiltere boğazlar konusunda etkin olmayan bir durumda kalmışlardır ve bunun antlaşma yoluna gitmişlerdir. Daha sonra bu sorunlar içinde konferanslar düzenlenmiş ve devletlerarası birliğe gidilmiştir. Bu anlamda Londra Konferansı’nın önemi antlaşmada yer alan devletler açısından büyük önem taşımakta ve boğazlar için büyük fayda olarak görülmektedir.

1913-londra-konferansi

1913 Londra Konferansı’ndan bir kare.

Londra Konferansı ve Antlaşmasının Maddeleri

  1. Osmanlı Devleti’nin Batı da var olan sınırları değiştirilecek ve sınırlar Enez hattına kadar çekilecektir. Bu durum Osmanlı için büyük kayıp olarak görülmekte ve hâkimiyet açısından tehdit oluşturmaktadır.
  2. Daha önce farklı devletler bünyesinde yer alan ve yönetilen Selanik, Girit ve Makedonya bu antlaşmayla birlikte Yunanistan’a bırakılacaktır. Bu durum Yunan yönetimi için çok büyük ayda içermekte ve özellikle geçiş bölgesi olması nedeniyle birçok yere kolayca ulaşımı sağlamaktadır.
  3. Antlaşmaya göre Makedonya’nın Kuzey kısmı ve orta kısmı Sırbistan Hükümeti’ne devredilecek ve yönetim onların eline bırakılacaktır.
Konuları gündeme getirilmiş ve maddeler bu şekilde değerlendirilmiştir. Antlaşma maddeleri incelendiğinde Osmanlı’nın zor durumda kaldığı, sınırlarını daraltmak zorunda olduğu görülmektedir. Bu durumda Osmanlı Devleti büyük kayıplar yaşamış ancak yine hâkimiyetini sürdürmeye çalışmıştır. Aynı zamanda antlaşma tüm devletler için büyük önem taşımaktadır.

Londra Antlaşmasının Önemi

  • Londra antlaşması birçok öneri ve farklı devletlerin katılımıyla Mısır sorununu kesin olarak çözmüştür.
  • Antlaşmaya bağlı olarak Osmanlı Devleti’nin güç ve yetki kaybettiği görülmekte aynı zamanda tek başına topraklarına sahip çıkamadığının da bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu olumsuzluklar yönetimi etkilemiş ve otoriteyi sarsmıştır. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.

Gibi sebepler gösterilebilir. Bu antlaşma sonunda en karlı çıkan devlet olarak görülen Bulgaristan, Ege Denizi kıyılarında 1. Dünya Savaşı’na kadar hâkimiyetini sürdürmüştür.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

37 − 35 =