1913 Londra Antlaşması

» » 1913 Londra Antlaşması

londra-antlasmasi
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi1913
YerLondra
İmzacı
devletler
Rusya İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Bulgaristan
Karadağ Krallığı
Sırbistan Krallığı
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Alman İmparatorluğu
İtalya Krallığı
Yunanistan Krallığı
DilleriBulgarca, Osmanlı Türkçesi

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.

Antlaşmada Osmanlı’nın da payı olsa da antlaşmada yer alan maddeler Osmanlı’nın çıkarını gözetmemiştir. Buna bağlı olarak Osmanlı birçok olumsuzluğa karşı anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır.

1839 yılında Mehmet Ali Paşa Fransa’nın da desteğiyle birlikte Nizip Savaşı’nda Osmanlı’yı mağlup etmiştir.

Zor durumda kalan Osmanlı daha sonra çareler aramış ve Avrupa’da yapılan konferansa katılma kararı almıştır. Avrupa’da yapılan konferansta İngiltere’nin payı büyüktür ve hatta Mısır sorununun çözümlenmesi için konferansı İngiltere belirlemiştir. Buna bağlı olarak konferansa birçok devlet davet edilmiş ve bu devletlerden İngiltere, Avusturya, Osmanlı, Prusya konferansa katılma kararı almıştır.

1913-londra-konferansi
1913 Londra Konferansı’ndan bir kare.

Yapılan bu konferansta birçok konu dile getirilmiş ve birçok farklı karar alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi boğazlar sorunu üzerine alınmış ve bu konuda birçok farklı öneri sunulmuştur. Boğazlar sorununun 1833’te imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması ile gündeme gelmesi ve yetkilerin Rusya’ya verilmesi boğazlar sorununu daha da artırmıştır. Buna bağlı olarak Fransa ve İngiltere boğazlar konusunda etkin olmayan bir durumda kalmışlardır ve bunun antlaşma yoluna gitmişlerdir. Daha sonra bu sorunlar içinde konferanslar düzenlenmiş ve devletlerarası birliğe gidilmiştir. Bu anlamda Londra Konferansı’nın önemi antlaşmada yer alan devletler açısından büyük önem taşımakta ve boğazlar için büyük fayda olarak görülmektedir.

1913-londra-antlasmasi
Londra Antlaşması’na göre Balkanlar ve Osmanlı sınırları. (1913)

1913 Londra Antlaşması Maddeleri

  1. Osmanlı Devleti’nin Batı da var olan sınırları değiştirilecek ve sınırlar Enez hattına kadar çekilecektir. Bu durum Osmanlı için büyük kayıp olarak görülmekte ve hâkimiyet açısından tehdit oluşturmaktadır.
  2. Selanik, Girit ve Makedonya Yunanistan’a bırakılacaktır.
  3. Makedonya’nın Kuzey kısmı ve orta kısmı Sırbistan’na devredilecek ve yönetim onların eline bırakılacaktır.
Konuları gündeme getirilmiş ve maddeler bu şekilde değerlendirilmiştir. Antlaşma maddeleri incelendiğinde Osmanlı’nın zor durumda kaldığı, sınırlarını daraltmak zorunda olduğu görülmektedir. Bu durumda Osmanlı Devleti büyük kayıplar yaşamış ancak yine hâkimiyetini sürdürmeye çalışmıştır.

Londra Antlaşmasının Önemi

  • Londra antlaşması birçok öneri ve farklı devletlerin katılımıyla Mısır sorununu kesin olarak çözmüştür.
  • Osmanlı Devleti’nin güç ve yetki kaybettiği görülmekte aynı zamanda tek başına topraklarına sahip çıkamadığının da bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu olumsuzluklar yönetimi etkilemiş ve otoriteyi sarsmıştır. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.

Sonuçları itibariyle en karlı çıkan devlet Bulgaristan oldu, Ege Denizi kıyılarında 1. Dünya Savaşı’na kadar hâkimiyetini sürdürmüştür.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bucaş Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Belgrad Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir