Akkerman Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...


akkerman-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi7 Ekim 1826
YerAkkerman
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatorluğu

İmzalayanlar

DilleriOsmanlı Türkçesi, Rusça

Akkerman Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma 7 Ekim 1826 tarihinde Romanya’nın Akkerman kentinde imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’nin zor durumda olduğunu fark eden Rusya, 28 Mayıs 1812 tarihinde imzaladığı Bükreş Antlaşması’nı gözden geçirmek ve düzenlemek istediğini belirtti. Bu isteği kabul etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti Rusya ile görüşmelere başladı. Görüşmelerden sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sekiz madde ve iki ek maddeden oluşan bir sözleşme imzalanmıştır. Bükreş Antlaşması’nı gözden geçirmek istediğini belirten Rusya, antlaşmayı tamamen değiştirmiş ve hükümleri genişleterek Osmanlı’ya kabul ettirmiştir. Böylelikle Bükreş Antlaşması hükümlerinin neredeyse tümü değişerek yeni bir antlaşma oluşmuş ve Akkerman ismini almıştır.

Akkerman Antlaşmasının Hükümleri

  1. Bükreş Antlaşması ile Osmanlılara verilmesi gereken Kafkas kalelerinden Osmanlı Devleti vazgeçecek ve Rusya’ya bırakacaktır.
  2. Rus tüccarlar Osmanlı toprakları içinde rahat bir şekilde ticaret yapabileceklerdir.
  3. Savaş sebebiyle oluşan Rusların zararları Osmanlı Devleti tarafından karşılanacaktır.
  4. Osmanlı Devleti, Rusya’ya Karadeniz ticaretini geliştirmek için yaptığı girişimlerde yardım sağlayacaktır.
  5. Eflak ve Boğdan’da voyvodalar yedi yıl süre ile boyarlar tarafından seçilecektir.
  6. Bükreş Antlaşması ile birlikte Sırplara verilmiş olan ayrıcalıklar en geç 18 ay içinde Sırp temsilcileri ile görüşülecek ve alınan kararlar bir ferman şeklinde yayınlanacaktır. Bu kararlar ise Rusya’ya bildirilecektir.
  7. Rusya’nın lehine olacak şekilde Besarabya’da sınır düzenlemesi yapılacaktır.

Bu antlaşma ile birlikte Rusya, gemilerini Karadeniz’de bulundurma hakkını bulmuştur. Ayrıca Rus tüccarlarda rahat bir şekilde Osmanlı sınırları içinde ticaret yapabilir hale gelmişlerdir. Osmanlı Devleti bu antlaşmayı imzaladığı sırada oldukça zayıf ve güçsüz bir haldeydi. Rusya’nın savaş tehdidine karşı savunmasız olan Osmanlı, bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin tarihi boyunca imzaladığı ve aleyhine sonuçlanan antlaşmalardan biri olduğu için oldukça büyük önem taşımaktadır.


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

44 − 41 =