Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

1926 Ankara Antlaşması

Mondros ateşkesi sırasında Musul Osmanlı devletine bağlı konumdadır; fakat İngiltere Mondros’un 7. Maddesi gereği anlaşma imzalandıktan biraz sonra Musul’u işgal etmiştir. O dönemde milli...
Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Karlofça Antlaşması

26 Ocak 1699 yılında İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu sayesinde Osmanlı ile Avusturya , Venedik ile Lehistan arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Habsburg Hanedanlığı, bölgede Osmanlı’dan...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Misak-ı Milli

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra Felah-ı Vatan adında Milli Mücadele yanlıları tarafından bir parti kuruldu. Bu partinin yayınlamış olduğu bir bildiri doğrultusunda ülkenin...
Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz

Zitvatorok Antlaşması

Avusturya 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı devletine her yıl vergi ödemek zorundaydı. Avusturya’nın bu vergileri ödememeye başlaması ve çıkan sınır tartışması sonucunda aralarının açılmasına...
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Brest Litovsk Antlaşması

Rus yönetiminin Bolşevik ihtilalini gerçekleştirdikten sonra içinde bulunduğu savaştan çekildiğini açıkladı. Bunun en büyük nedeni olarak Çanakkale Savaşları’ndan sonra ekonomik krize sürüklenmenin yanında Rusya...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Mondros Ateşkes Antlaşması

1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı ve müttefikleri bu savaşta daha fazla direnemeyeceklerini ve devam edemeyeceklerini anlamışlardı. İlk olarak Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle birlikte Osmanlı...
Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Pasarofça Antlaşması

Osmanlılar 1711’de Rus ordusunun üzerine gidip sıkıştırdığı halde bundan yararlanamamıştır ve bunun üzerine veraset savaşlarında yitirdiği toprakları geri alamamıştır. Bu sırada da Karadağlılar ayaklanmıştır....
Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri ve Önemi Nedir?

Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi‘den önceki dönemlere bakılırsa kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması’nda boğazlarla ilgili bazı hükümler bulunuyordu. Bu hükümler Türkiye’nin bağımsızlığını engeller nitelikteydi....
Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Yaş Antlaşması

1787-1791 Rus-Türk savaşı, Kırım topraklarını geri almak, Transkafkasya’da Rusya’nın etkisini azatlamak amacıyla başlamıştı. Osmanlı Hükümeti, Kırım ve Gürcistan ile ilgili bazı isteklerinin olduğu ültimatomu...
Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz