Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

Pasarofça Antlaşması

Osmanlılar 1711’de Rus ordusunun üzerine gidip sıkıştırdığı halde bundan yararlanamamıştır ve bunun üzerine veraset savaşlarında yitirdiği toprakları geri alamamıştır. Bu sırada da Karadağlılar ayaklanmıştır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Maddeleri ve Önemi

Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi‘den önceki dönemlere bakılırsa kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması’nda boğazlarla ilgili bazı hükümler bulunuyordu. Bu hükümler Türkiye’nin bağımsızlığını engeller nitelikteydi....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Yaş Antlaşması

1787-1791 Rus-Türk savaşı, Kırım topraklarını geri almak, Transkafkasya’da Rusya’nın etkisini azatlamak amacıyla başlamıştı. Osmanlı Hükümeti, Kırım ve Gürcistan ile ilgili bazı isteklerinin olduğu ültimatomu...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Wilson İlkeleri

1. Dünya Savaşı sırasında katılım gerçekleştirmiş olan devletler daha kısa süreli bir savaş olmasını beklemekteydiler; fakat düşündükleri kadar kısa süreli bir savaş olmamasından dolayı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Prut Antlaşması

1710 yılında Lale Devrini yaşamakta olan Osmanlı, Sultan 3. Ahmet tarafından yönetiliyordu. Aynı zamanda Rusya’yı Çar I. Petro, İsveç’i ise Kral XII. Şarl yönetiyordu....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Balta Limanı Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan Antlaşması ve Maddeleri

Yunan kuvvetlerinin Kurtuluş Savaşı’nda başarılar kazanan düzenli Türk ordusunun karşısında direnç gösterememesi üzerine müzakerelere başlanılması kararı alındı. İngiltere ve Fransa bölgedeki çıkarlarının gideceği konusunda...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
6 dakikada okuyabilirsiniz

San Remo Konferansı

Bu konferans, Ortadoğu’daki durumu düzeltmek adına 24 Nisan 1920’de Avrupa ülkelerinin belirleyeceği politikaları içermektedir. Ayrıca konferansta, Versay Antlaşması‘nın şartlarıyla ilgili olarak Ruhr vadisindeki gerilimler...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Lozan Antlaşması’nın Gizli Maddeleri Var Mı?

Türkiye kuruluş savaşında bir zafer kazanmıştır. Zaferin ardından 24 Temmuz 1923 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Lozan, tam olarak 6 Ağustos...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kars Antlaşması Maddeleri ve Önemi

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında Kars konferansında görüşülüp, 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan antlaşma Kars Antlaşması‘dır. Yapılan antlaşmayla doğu sınırı çizilmiş ve...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz