Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması Nedir? Kütahya Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile kendisinin Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında 14 Mayıs 1833 tarihinde yapılmıştır. Osmanlı, Mora şehrinde...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkâr İskelesi Antlaşması, savaş antlaşmalarından farklı olarak karşılıklı olarak Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirlerine yardım etmesine karar verilen bir anlaşma çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır....
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması, TBMM ve Rusya arasında 16 Mart 1921 tarihinde karşılıklı menfaatler için imzalanmıştır. Başlangıç kısmında, ”imzalayan taraflar arasında ulusların kardeşliği ilkesi ve her...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Berlin Antlaşması

Antlaşma 93 Harbi’nin ardından imzalanan bir antlaşmadır. Rusya’nın tek başına otorite kurmasını sağlayan Ayastefanos Antlaşması, İngiltere’nin çıkarlarına aykırı durumdaydı. Rusya’nın güçlü olmasını istemeyen İngiltere...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1926 Ankara Antlaşması

Mondros ateşkesi sırasında Musul Osmanlı devletine bağlı konumdadır; fakat İngiltere Mondros’un 7. Maddesi gereği anlaşma imzalandıktan biraz sonra Musul’u işgal etmiştir. O dönemde milli...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz

Karlofça Antlaşması

26 Ocak 1699 yılında İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu sayesinde Osmanlı ile Avusturya , Venedik ile Lehistan arasında Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Habsburg Hanedanlığı, bölgede Osmanlı’dan...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Misak-ı Milli

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra Felah-ı Vatan adında Milli Mücadele yanlıları tarafından bir parti kuruldu. Bu partinin yayınlamış olduğu bir bildiri doğrultusunda ülkenin...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
4 dakikada okuyabilirsiniz

Zitvatorok Antlaşması

Avusturya 1533 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı devletine her yıl vergi ödemek zorundaydı. Avusturya’nın bu vergileri ödememeye başlaması ve çıkan sınır tartışması sonucunda aralarının açılmasına...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Brest Litovsk Antlaşması

Rus yönetiminin Bolşevik ihtilalini gerçekleştirdikten sonra içinde bulunduğu savaştan çekildiğini açıkladı. Bunun en büyük nedeni olarak Çanakkale Savaşları’ndan sonra ekonomik krize sürüklenmenin yanında Rusya...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Mondros Ateşkes Antlaşması

1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı ve müttefikleri bu savaşta daha fazla direnemeyeceklerini ve devam edemeyeceklerini anlamışlardı. İlk olarak Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle birlikte Osmanlı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
5 dakikada okuyabilirsiniz