Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

1841 Boğazlar Sözleşmesi

1841 Boğazlar Sözleşmesi, Avusturya İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Birleşik Krallık, Prusya, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan uluslararası bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
54 saniyede okuyabilirsiniz

Akkerman Antlaşması

Akkerman Antlaşması, Osmanlı ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde Romanya’nın Akkerman kentinde imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti’nin zor durumda olduğunu fark eden Rusya,...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1829 Edirne Antlaşması

14 Eylül 1829 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Edirne Antlaşması, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşını sona erdiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma Edirne’de imzalanmış ve...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1913 Londra Antlaşması

Londra Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Antlaşmada Osmanlı’nın da payı olsa da antlaşmada yer alan maddeler Osmanlı’nın çıkarını...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Ahmet Paşa Antlaşması

Atlaşma 1730-1732 tarihlerinde Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan savaştan sonra imzalanmıştır. Antlaşmanın adını Osmanlı Seraskeri Ahmet Paşa’dan aldığı düşünülmektedir. Ahmet Paşa Antlaşması Maddeleri...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
55 saniyede okuyabilirsiniz

Magna Carta

Magna Carta, Dünya tarihi için önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Monarşi anlayışının kısmen ortadan kaldırıldığı bu belge sonrasında halka da gereken önem verilmeye...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Kerbela Olayı

İslam tarihi alanında yer alan en önemli olaylardan bir tanesi olan Kerbela Olayı; İslâm coğrafyasını ciddi olarak bölmüş bir vaka olarak adlandırılmaktadır. Kerbela Olayı’nı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye Antlaşması ya da diğer adıyla Çanakkale Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık arasında imzalanmış olan bir sözleşme olarak tarihteki yerini almıştır. 1807-1809...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Çehrin (Bahçesaray) Antlaşması

Çehrin ya da Bahçesaray Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma 3 Ocak 1681 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu, Rusya Çarlığı ve Kırım Hanlığı arasında imzalanmıştır. Bahçesaray, Kırım’da...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Padişah 2. Osman döneminde 6 Ekim 1921 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır. Hotin Savaşı‘nın nedenlerine kısaca bakıldığında daha...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz