Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

İzvança Antlaşması

1672-1676 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı- Lehistan Savaşı sonrasında imzalanan İzvança Antlaşması; 27 Ekim 1676 tarihinde Ukrayna’nın Zorawno kentinde imzalanmıştır. Bu sebepten dolayı da Zorawno...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Serav Antlaşması

Serav Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma 1577 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden savaşlar sonrasında 26...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

1568 Edirne Antlaşması

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa’da gerçekleşen gelişmeler sonrasında Osmanlı Devleti; gelişme gösteren olaylara kayıtsız kalmamıştır. Erdel beyi ile Habsburg arasında var olan anlaşmazlık; Avrupa...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Erzurum Antlaşması

Osmanlı Devleti ile İran topraklarındaki Kaçar Hanedanı arasında imzalanmış olan antlaşmalardan biri de 1823’teki Erzurum antlaşmasıdır. İmzalanan bu antlaşmayla birlikte 1821-1823 Osmanlı-Safevi Savaşları sona...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
53 saniyede okuyabilirsiniz

Ferhat Paşa Antlaşması

Ferhat Paşa Antlaşması (İstanbul Antlaşması), Padişah 3. Murat zamanında 1590 tarihinde imzalanan ve Osmanlı-Safevi arasında yapılan savaşı sona erdiren bir antlaşmadır. Şah İsmail’in yerine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Hemedan Antlaşması

Hemedan; tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunması sebebiyle daima stratejik konumunu koruyan bir şehirdir. Şehir geçmiş tarihi incelendiğinde 633 yılında gerçekleşmiş Nihavend Savaşı’ndan sonra Müslüman...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Nasuh Paşa Antlaşması

Nasuh Paşa Antlaşması, 1612 yılında İran’ı yöneten Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Nasuh Paşa tarafından 20 Kasım 1612 tarihinde imzalanmıştır. Safevi savaşları 1590 yılında...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Vasvar Antlaşması

Vasvar Antlaşması; 1663-1664 Osmanlı – Avusturya Savaşı sonrasında yapılan müzakereler sonucunda ortaya çıkmıştır. Erdel, Eflak ve Boğdan beyleri; Avusturya’nın gücünü de arkasına alarak Osmanlı...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Aynalıkavak Antlaşması

Aynalıkavak Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan bir sözleşme niteliğindendir. Bir düzenleme ve ticaret antlaşması olarak tarihteki yerini alan söz konusu antlaşma...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Ziştovi Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Ziştovi Antlaşması, 1788-1791 yılları arasında yapılan ve Osmanlı Devleti ile Avusturya savaşlarını sona erdiren bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı Devleti, 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz