Tarihi Antlaşmalar & Olaylar

Trianon Antlaşması

Savaş sonrasında Macaristan’ın yönetilmesi süreci biraz sıkıntılı ve çalkantılı olarak değerlendiriliyordu. Savaş sonrasında ilk olarak Bela Kun Liderliğindeki komünist rejimin iktidara gelmesi; daha sonraki...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Saint Germain Antlaşması

1. Dünya Savaşı’ndan sonra barış için Avusturya İmparatorluğu ile imzalanan antlaşma Saint Germain Antlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Saint Germain antlaşması, Avusturya-Macaristan topraklarının yeniden düzenlenmesine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Balkan Antantı

1. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasındaki dengeler yeniden kurulmuş; savaş sonrasında egemenliğini kazanarak bağımsızlıklarını yeni bir ülke ile taçlandıran milletler de kendilerine dayanak arayacak...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

2. Kanal Harekâtı

Süveyş Baskını olarakta bilinen 2. Kanal Harekatı, 26 Ocak ve 4 Şubat 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Mısır Hidiv’i İngiliz yönetimini reddediyor ve bağımsız Mısır...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

1. Kanal Harekâtı

Birinci Kanal Harekâtı Osmanlı Devleti’nin güçlü askeri donanmasıyla yaptığı ve Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek için çarpıştığı önemli girişimler arasında yer alır. Bu önemli harekâtın...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Kasr-ı Şirin Antlaşması

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı için Doğu sınırında tehdit oluşturmaya başlamış Safevi Devleti’ne karşı kazanılmış kesin bir zafer olarak adlandırılan Kasr-ı Şirin Antlaşması; aynı zamanda...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Cenevre Antlaşması

Cenevre Antlaşması 25-30 Temmuz 1974’te Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmadan önce Cenevre görüşmeleri yapılmış ve Kıbrıs sorununa dair kararlar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Atina Antlaşması

Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti’nin Dünya Harbi’ne girmeden önceki vermiş olduğu son sınavdı. Balkan Devletleri ile ciddi bir sınav verse de pek fazla başarılı sonuçlar...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Yeniköy Antlaşması

1. Balkan Savaşı’nın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’nin zaafları ortaya çıkar. Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin bu durumundan istifade etmek için sürekli gündemde tutmaya çalıştıkları ‘Ermeni Islahatının’  üzerine...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trablus Antlaşması

Trablus Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Kasım 1796 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır. Osmanlı-ABD Sözleşmesi olarak da bilinmektedir. 1783 tarihinde yeni...
Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz