Nasuh Paşa Antlaşması

» » Nasuh Paşa Antlaşması

ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi20 Kasım 1612
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu
Safevi Devleti
DilleriOsmanlı Türkçesi, Farsça

Nasuh Paşa Antlaşması, 1612 yılında İran’ı yöneten Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Nasuh Paşa tarafından 20 Kasım 1612 tarihinde imzalanmıştır.

Safevi savaşları 1590 yılında yapılan antlaşmaya göre son bulmuştu; ancak 1603 yılında Safevi Şahının Tebriz beylerbeyinin ayaklanmasına yardımcı olmasıyla birlikte savaşlar tekrar başlamıştır.

Kuyucu Murad Paşa, Safevilerin üzerine gitmiş ve İran Şahına barış imzalama teklifi sunmuştur. Murad Paşa’nın adına sadrazam Nasuh Paşa, Şahın isteklerini kabul ederek bir barış imzalamıştır.

Safevi şahı ise İstanbul Antlaşması sonucunda Osmanlılara bıraktığı; fakat şimdi geri aldığı toprakları vermeyeceğini belirtmiştir. Antlaşmayı imzalamak için Şah İstanbul’a bir elçi göndermiştir. Bu antlaşmaya 2. İstanbul Antlaşması’da denilmektedir. İran savaşlarının ikinci kısmını sona erdiren bu antlaşma 3 yıl sürmüştür. Şah Abbas’ın verdiği sözü tutmamasıyla birlikte bu durum Osmanlıların aleyhine bir durum almıştır. Böylelikle Sultan Ahmed, imzalanan antlaşmayı bozduğunu belirtmiştir. Antlaşmanın bozulmasıyla birlikte 1615 tarihinde Safevi-Osmanlı savaşları yeniden başlamıştır.


Nasuh Paşa Antlaşması Maddeleri

 1. Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan Amasya Antlaşması’ndaki sınırlar esas alınacak, geçerliliğini devam ettirecekti. Bu antlaşma doğrultusunda tekrar sınırları belirlemek için Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa Osmanlı Devleti’ni temsil edeceklerdi.
 2. Safevi Şahı, Osmanlı Padişah’ına her sene düzenli olarak 200 yük ipek verecekti.
 3. Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecek.
 4. Safeviler, Şehrizor eyaletini işgal eden Seyyid Mübarek ve Hilev Han’a hiçbir şekilde yardım etmeyecek.
 5. Şemhal ve Dağıstan Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunacak.
 6. Osmanlılar ile Ruslar arasında bir savaş çıkması durumunda Safeviler, Osmanlı Devleti’ne yardım edeceklerdir.
 7. Safeviler hacca gitmek için Halep-Şam yolunu tercih edecekler.
 8. Bağdat ve Basra yolu Safeviler tarafından kullanılmayacak.

Nasuh Paşa Antlaşması Önemi

 • Osmanlı İmparatorluğu, topraklarından vazgeçtiğini bildirdiği ilk antlaşma Nasuh Paşa Antlaşması’dır.
 • Şah Abbas’ın prestijini arttırmış ve Safevi mülkünü genişletmiştir.
 • 200 yük ipek birkaç yıl sonra 100 yüke indirilmiştir.
 • 2. Osman’ın ölümünüden sonrada Şah Abbas boş durmamış ve Bağdat’a saldırmıştır.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar:

İlk yayınlanma tarihi: Ağustos 4, 2017
Son güncellenme tarihi: 26 Ocak 2020

Bu makalede yer alan tüm bilgiler çeşitli resmi tarihi kaynaklardan faydalanılarak ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Detaylar için eksik bilgi bilgilendirme sayfamıza bakabilirsiniz.

1. Viyana Kuşatması

Antlasmalar.com
6 dakikada okuyabilirsiniz

Senedi İttifak

Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Kerden Antlaşması

Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir