Nasuh Paşa Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


Çeşit
İmzalanma Tarihi20 Kasım 1612
İmzacı
devletler
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Safevi Devleti Safevi Devleti

DilleriOsmanlı Türkçesi, Farsça

1612 yılında İran’ı yöneten Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma imzalanmıştır. İran seferleri sonunda Nasuh Paşa tarafından imzalanan bu antlaşmanın tam tarihi 20 Kasım 1612 olarak karşımıza çıkmaktadır. İran savaşları 1590 yılında yapılan antlaşmaya göre son bulmuştu ancak 1603 yılında İran Şahının Tebriz beylerbeyinin ayaklanmasına yardımcı olmasıyla birlikte savaşlar tekrar başlamıştır. Kuyucu Murad Paşa, İran’ın üzerine gitmiş ve İran Şahına barış imzalama teklifi sunmuştur. Murad Paşa’nın adına sadrazam Nasuh Paşa, İran Şahının isteklerini kabul ederek bir barış imzalamıştır. İran şahı ise İstanbul Antlaşması sonucunda Osmanlılara bıraktığı fakat şimdi geri aldığı toprakları vermeyeceğini belirtmiştir. Antlaşmayı imzalamak için İran Şahı İstanbul’a bir elçi göndermiştir. Antlaşmada yer alan hükümlere göre İran Şahı vermek istemediği topraklar karşısında Osmanlı Devleti’ne her sene iki yüz yük ipek verecekti. Bu antlaşmaya 2. İstanbul Antlaşması’da denilmektedir. İran savaşlarının ikinci kısmını sona erdiren bu antlaşma üç yıl sürmüştür. Şah Abbas’ın verdiği sözü tutmamasıyla birlikte bu durum Osmanlıların aleyhine bir durum almıştır. Böylelikle Sultan Ahmed, imzalanan antlaşmayı bozduğunu belirtmiştir. Antlaşmanın bozulmasıyla birlikte 1615 tarihinde İran savaşları yeniden başlamıştır.


Nasuh Paşa Antlaşmasının Maddeleri

  1. Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan Amasya Antlaşması’ndaki sınırlar esas alınacak, geçerliliğini devam ettirecekti. Bu antlaşma doğrultusunda tekrar sınırları belirlemek için Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa Osmanlı Devleti’ni temsil edeceklerdi.
  2. İran Şahı Osmanlı Padişah’ına her sene düzenli olarak iki yüz yük ipek verecekti.
  3. Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunan yerler Osmanlılar’da kalmaya devam edecekti.
  4. Safeviler, Şehrizor eyaletini işgal eden Seyyid Mübarek ve Hilev Han’a hiçbir şekilde yardım etmeyecek.
  5. Şemhal ve Dağıstan Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunacak.
  6. Osmanlılar ile Ruslar arasında bir savaş çıkması durumunda Safeviler, Osmanlı Devleti’ne yardım edeceklerdir.
  7. İranlılar hacca gitmek için Halep-Şam yolunu tercih edecekler.
  8. Bağdat ve Basra yolu İranlılar tarafından kullanılmayacak.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar:


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 38 = 46