Alaşehir Kongresi

» » Alaşehir Kongresi

alasehir-kongresi-onemi

Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919 tarihinde başlamış ve 25 Ağustos’a kadar 9 gün sürmüştür. Kongre Hacim Muhittin Bey önderliğinde tertip edilmiş olup başkanı da kendisi seçilmiştir.

Katılımcı sayısı bakımından da beklentileri karşılayan toplantılardan oluşan kongre çerçevesinde alınan genel kararlarda bağımsızlık düşüncesi yeniden vurgulanmıştır. Kongreye Balıkesir, Kütahya ve Manisa gibi çevre şehirlerden birçok delege katılmıştır.

Alaşehir Kongresi’nin Önemi

Aldığı kararlar ve toplanışı bakımından yerel bir kongredir ve İstanbul Hükümeti’nden bağımsız olarak toplanmıştır. Bu özellik Erzurum ve Balıkesir Kongreleri ile ortak özelliklerdendir.

Alaşehir Kongresinin toplanma amacı olarak Balıkesir Kongresi ile alınan kararların yeniden masaya yatırılması ve pekiştirilmesidir.

Kararların incelenmesinin yanı sıra İstanbul Hükümeti’ne karşı olan tutumun sertleşmesi bu kongrenin özelliklerindendir. Üstelik Alaşehir Kongresi ile birlikte ilk kez İstanbul Hükümeti’ne net bir şekilde karşı çıkıldığı görülmektedir. Böylece yeni bir direniş başlatma yolunda en önemli adımlardan birinin atıldığı da resmi şekilde kendini göstermiştir. Üstelik başlayan direniş hareketi de giderek daha çok kişi toplamaya başlamıştır.

alasehir-kongresi
Alaşehir Kongresi’ne katılanlar.

Kongre üyeleri Alaşehir Kongresi içerisinde çekingen kaldıkları konulara da değinmişlerdir.


Alaşehir Kongresi Maddeleri

  • Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın istifası istenildi.
  • Akhisar gibi bazı yerlerde özel müfettişlikler kuruldu.
  • Üyeler, her ne olursa olsun Yunan işgaline karşı koyacaklarını resmen bildirmişlerdir.
  • Zor durumda kalınıldığı taktirde dış güçlerden yardım alınabilirdi.
  • Ege Bölgesi’nin Yunanlıların eline geçmesindense İtilaf Devletleri’ne teslim edilebileceği bile kongre kararları ile kesinleştirilmiştir. Fakat kongre kararları bu yolu son çare olarak gündeme getirmiştir. Ana amaç Yunan işgaline karşın silahlanarak karşı koymaktan oluşmaktadır.

Alınan kararların daha sonradan İngiliz General Milne’ye telgraf ile bildirildiği belirtilmektedir. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinden sonra cephe daha düzenli hale getirilecektir. Atatürk, Erzurum Kongresi’nden Alaşehir’e telgraf çekmiştir.

İlk yayınlanma tarihi: Temmuz 6, 2019
Son güncellenme tarihi: 17 Temmuz 2019

Bu makalede yer alan tüm bilgiler çeşitli resmi tarihi kaynaklardan faydalanılarak ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Detaylar için eksik bilgi bilgilendirme sayfamıza bakabilirsiniz.

Bolşevik İhtilali (Ekim Devrimi)

Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Preveze Deniz Savaşı

Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir