Rapallo Antlaşması

» » Rapallo Antlaşması

rapallo
ÇeşitBarış ve Düzenleme Antlaşması
İmzalanma Tarihi16 Nisan 1922
YerRapallo, İtalya
İmzacı
devletler
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
Almanya

1. Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan yeni dengeler ve dünya düzeni bu şekilde uygulanacaktı. Avrupa ülkelerinin dışişleri birimleri için de iki savaş arası dönem olarak bilinen 1921-1929 yılları arasında sıkça müzakereler uygulanacak; Avrupalı devletler; birbirlerine yönelik sıklıkla ziyaretler gerçekleştirecekti. Bu ziyaretler esnasında kendi isteklerini ve taleplerini de bildirerek; karşı taraf ile anlaşma yolunu arayacaklardı.

Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin yer alan çıkarları ile beraber gergin bir ortam özellikle Avrupa’da seyretmekteydi. Ülkelerin yeniden yükselme süreçleri ve kartların yeniden dağıtılması üzerine farklı farklı müttefiklerin bir araya gelmesine de zemin hazırlayan bir durum olarak gözlemlenebiliyordu. Özellikle I. Dünya Savaşı’nı kaybeden tarafların kendilerine güçlü müttefikler arayış içerisinde olması sebebiyle savaştan galip çıkmış olan ve çıkarları uyan ülkelerle de bir araya gelmeye başlamışlardır.

Rapallo Antlaşması Nedir?

Rapolla Antlaşması,  16 Nisan 1922 tarihinde Almanya ve SSCB arasında diplomatik ilişkileri düzenleyen ve normalleştiren antlaşmadır.

Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan yenik tarafta çıkması sebebiyle; ekonomik kayıp yaşamaya başlamış ve savaş sonrasında beklentilerini karşılayamamıştır. Bunun yanında itibar kaybetmesinden dolayı da Almanya yalnız başına kalmış; bu soruna da bir çözüm bulmak için çaba harcamıştır.

rapallo-sozlesmesi
Rapollo Sözleşmesi’nden bir kesit.

Sovyetler Birliği ise I. Dünya Savaşı’ndan erken ayrılmak durumunda kalmıştır. Bunun en büyük sebebi ise Rusya İmparatorluğu’nun monarşik yapısında köklü değişimlere gidilmesi olarak gösterilmiştir. Monarşik düzenin bozulmasından sonraki zamanlarda da ideolojik kavgalar meydana gelse de ağır basan fikir akımı komünizm olduğundan dolayı; devletin yönetiminde meydana gelecek köklü değişimlere sebebiyet verecek olan Bolşevik Devrimi gerçekleşmiştir. Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi sonrasında yeni bir Rusya oluşmuş ve bu genç ülke de müttefik arayışına girmiştir.


Almanya ve Rusya’yı bir araya getiren bu müttefik bulma ihtiyacı kapsamında 1922 yılında Rapallo Antlaşması gündeme gelmiştir. Cenova Konferansı ile birbirine yaklaşan bu iki ülke aralarında gerçekleştirmiş olduğu bu dostluk ve müttefiklik antlaşması ile beraber hareket etme kararı almışlardır.

Rapallo Antlaşması ile Brest-Litowsk Antlaşması Rusya tarafınca geçersiz sayılmış ve yeni kararlar da eklenmiştir.

Rapallo Antlaşması Maddeleri

Antlaşmanın bazı önemli maddeleri aşağıdadır;

  1. Almanya ve SSCB, savaş döneminden gelen tazminatları ve borçlardan karşılıklı olarak feraget eder.
  2. Almanya ve SSCB arasındaki diplomatik ilişkiler ve konsolosluk atamaları derhal yapılacaktır.
  3. İki tarafta yaşayan vatandaşların haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi.
  4. Bundan sonra oluşabilecek ikili anlaşmazlıklar ulusarası duruma gelmeden önce iki devlet görüşmelidir.
  5. Alman subaylarının Sovyet askerlerine eğitim vermesi de kararlaştırılmıştır.

Rapallo Antlaşması ile Alman Hükümeti; Avrupa’nın güçlü devletleri arasında yer alan İngiltere ve Fransa’ya da sırt çevirerek; Sovyetler Birliği ile ortak bir hareket etme durumunu gündemlerine getirmişlerdir. Böylelikle kutuplaşma döneminde de Sovyet Rusya ile yakın durumda kalarak; Rusları destekleyen bir politika izlemeyi de sürdürmüşlerdir.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar

Nöyyi Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trianon Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Saint Germain Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir