Rapallo Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


rapallo
Çeşit
İmzacı
devletler
Almanya Almanya
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti

İlk Dünya Savaşı sonrasında kurulacak olan yeni dengeler ve dünya düzeni bu şekilde uygulanacaktı. Avrupa ülkelerinin dışişleri birimleri için de iki savaş arası dönem olarak bilinen 1921-1929 yılları arasında sıkça müzakereler uygulanacak; Avrupalı devletler; birbirlerine yönelik sıklıkla ziyaretler gerçekleştirecekti. Bu ziyaretler esnasında kendi isteklerini ve taleplerini de bildirerek; karşı taraf ile anlaşma yolunu arayacaklardı.

Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin yer alan çıkarları ile beraber gergin bir ortam özellikle Avrupa’da seyretmekteydi. Ülkelerin yeniden yükselme süreçleri ve kartların yeniden dağıtılması üzerine farklı farklı müttefiklerin bir araya gelmesine de zemin hazırlayan bir durum olarak gözlemlenebiliyordu. Özellikle I. Dünya Savaşı’nı kaybeden tarafların kendilerine güçlü müttefikler arayış içerisinde olması sebebiyle savaştan galip çıkmış olan ve çıkarları uyan ülkelerle de bir araya gelmeye başlamışlardır.

Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik tarafta çıkması sebebiyle; ekonomik kayıp yaşamaya başlamış ve savaş sonrasında beklentilerini karşılayamamıştır. Bunun yanında itibar kaybetmesinden dolayı da Almanya yalnız başına kalmış; bu soruna da bir çözüm bulmak için çaba harcamıştır.

rapallo-sozlesmesi

Rapollo Sözleşmesi’nden bir kesit.

Sovyetler Birliği ise I. Dünya Savaşı’ndan erken ayrılmak durumunda kalmıştır. Bunun en büyük sebebi ise Rusya İmparatorluğu’nun monarşik yapısında köklü değişimlere gidilmesi olarak gösterilmiştir. Monarşik düzenin bozulmasından sonraki zamanlarda da ideolojik kavgalar meydana gelse de ağır basan fikir akımı komünizm olduğundan dolayı; devletin yönetiminde meydana gelecek köklü değişimlere sebebiyet verecek olan Bolşevik Devrimi gerçekleşmiştir. Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen Ekim Devrimi sonrasında yeni bir Rusya oluşmuş ve bu genç ülke de müttefik arayışına girmiştir.Almanya ve Rusya’yı bir araya getiren bu müttefik bulma ihtiyacı kapsamında 1922 yılında Rapallo Antlaşması gündeme gelmiştir. Cenova Konferansı ile birbirine yaklaşan bu iki ülke aralarında gerçekleştirmiş olduğu bu dostluk ve müttefiklik antlaşması ile beraber hareket etme kararı almışlardır.

Rapallo Antlaşması ile Brest-Litowsk Antlaşması Rusya tarafınca geçersiz sayılmış ve yeni kararlar da eklenmiştir. Aynı zamanda bu antlaşma ile beraber Alman subaylarının Sovyet askerlerine eğitim vermesi de kararlaştırılmıştır.

Rapallo Antlaşması ile Alman Hükümeti; Avrupa’nın güçlü devletleri arasında yer alan İngiltere ve Fransa’ya da sırt çevirerek; Sovyetler Birliği ile ortak bir hareket etme durumunu gündemlerine getirmişlerdir. Böylelikle kutuplaşma döneminde de Sovyet Rusya ile yakın durumda kalarak; Rusları destekleyen bir politika izlemeyi de sürdürmüşlerdir.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 2