Nöyyi Antlaşması

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


Dünya Savaşı içerisinde ittifak Devletleri içerisinde yer alsa da pek fazla varlık gösteremeyen Bulgaristan da bu sözleşmelerden payına düşeni almıştı. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf ve İttifak Devletleri’nin temsilcileri Paris Barış Konferansı’nda bir araya gelmişlerdi. 18 Ocak 1919 tarihinde toplanan 32 devletin temsilcisi müzakere sürecine başlamıştı. Paris Barış Konferansı sırasında ABD’nin o dönemki başkanı olan Wilson’un yayınlamış olduğu bildiriye ters düşmemek için bazı tanımların adını değiştirerek uygulamış ve bir nevi Wilson İlkeleri’ni çiğneyen taraf olarak İtilaf Devletleri görülmüştür.

Galip devletlerin yenilen ülkelerle yaptığı anlaşmaların askeri, siyasi ve ekonomik olarak çok ağır şartlar içerdiği de söylenebilmektedir.

Paris Barış Konferansı sonrasında galip tarafların Bulgaristan’ı da içeren bir antlaşmayı tarih sahnesine sokmuşlardır. Neuilly (Nöyyi) Antlaşması olarak bilinen bu müzakere sonucunda Bulgaristan’ın eli kolu bağlanmış olup; tamamen İtilaf Devletleri hükmüne girdiği de söylenebilmektedir. Savaş öncesindeki topraklarını koruyamayan ve toprak bütünlüğünü kaybederek daha az yüzölçüme sahip olması Neuilly Antlaşması’nın en önemli maddeleri arasında yer alıyordu.

27 Kasım 1919 tarihinde imzalanan Neuilly Antlaşması ile Bulgaristan aleyhine çok ağır şartlar kabul edilmişti.

noyyi-sinirlar

Nöyyi Antlaşması’na göre Bulgaristan’ın sınırları.Neuilly Antlaşması Bazı Maddeleri

  1. Güney Dobruca Romanya’ya verildi.
  2. Gümülcine ve Dedeağaç, Yunanistan’a bırakıldı.
  3. Tsaribrob ve Strumitsa bölgeleri Yugoslavya’ya teslim edildi.
  4. Bulgaristan’ın herhangi bir deniz ya da hava askeri birliğinin olmaması şartı koşuldu.
  5. Bulgar ordusu 25 bin kişi ile sınırlı kalacaktı.
  6. Bulgaristan savaş tazminatı ödemeye mahkûm edildi.

Neuilly Antlaşması ile Bulgaristan’ın Ege Denizi ile var olan bağlantısının kesilmesi durumu ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasında önem kazanan madde ise Yunanistan’a verilen topraklardı.

Neuilly ile Bulgaristan’da var olan zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması da gündeme geldi. İtilaf Devletleri’nin isteği üzerine orduda kısıtlamaya giden Bulgaristan’ın böyle bir karar alması etkili oldu.


Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

65 + = 70