Nöyyi Antlaşması

» » Nöyyi Antlaşması

ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi27 Kasım 1919
YerNeuilly-sur-Seine
İmzacı
devletler
Amerika Birleşik Devletleri
Bulgaristan
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
Çin Cumhuriyeti
Hicaz
İtalya Krallığı
Japonya
Romanya
Yugoslavya
Yunanistan Krallığı
Polonya
Portekiz
Küba
Tayland
DilleriFransızca, İngilizce, İtalyanca

Dünya Savaşı içerisinde ittifak Devletleri içerisinde yer alsa da pek fazla varlık gösteremeyen Bulgaristan da bu sözleşmelerden payına düşeni almıştı. 18 Ocak 1919 tarihinde toplanan 32 devletin temsilcisi müzakere sürecine başlamıştı. Paris Barış Konferansı sırasında ABD’nin o dönemki başkanı olan Wilson’un yayınlamış olduğu bildiriye ters düşmemek için bazı tanımların adını değiştirerek uygulamış ve bir nevi Wilson İlkeleri’ni çiğneyen taraf olarak İtilaf Devletleri görülmüştür.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması olarak bilinen müzakereler sonucunda Bulgaristan’ın eli kolu bağlanmış olup; tamamen İtilaf Devletleri hükmüne girdiği de söylenebilmektedir. Savaş öncesindeki topraklarını koruyamayan ve toprak bütünlüğünü kaybederek daha az yüzölçüme sahip olması Neuilly Antlaşması’nın en önemli maddeleri arasında yer alıyordu.

27 Kasım 1919 tarihinde imzalanan Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan aleyhine çok ağır şartlar kabul edilmişti.

noyyi-sinirlar
Nöyyi Antlaşması’na göre Bulgaristan’ın sınırları ve verdiği topraklar.Nöyyi Antlaşması Maddeleri

  1. Güney Dobruca Romanya’ya verildi.
  2. Gümülcine ve Dedeağaç, Yunanistan’a bırakıldı.
  3. Tsaribrob ve Strumitsa bölgeleri Yugoslavya’ya teslim edildi.
  4. Bulgaristan’ın herhangi bir deniz ya da hava askeri birliğinin olmaması şartı koşuldu.
  5. Bulgar ordusu 25 bin kişi ile sınırlı kalacaktı.
  6. Sırp, Portekiz ve Sloven ülkeleri tanındı.
  7. Bulgaristan 100 milyon İngiliz Sterlini savaş tazminatı ödemeye mahkûm edildi.

Nöyyi Antlaşması Sonuçları

  • Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan’ın Ege Denizi ile var olan bağlantısının kesilmesi durumu ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasında önem kazanan madde ise Yunanistan’a verilen topraklardı.
  • Bulgaristan’da var olan zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması da gündeme geldi.
  • Halk arasında ulusal felaket olarak bilinmektedir.

Rapallo Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Trianon Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Saint Germain Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir