Saint Germain Antlaşması

» » Saint Germain Antlaşması

Saint Germain antlaşması
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma Tarihi16 Temmuz 1920
YerSaint Germain
İmzacı
devletler
Avusturya
Birleşik Krallık
Fransa
İtalya Krallığı
Japonya
Romanya
Yugoslavya
Yunanistan Krallığı
Belçika
Çekoslovakya
Polonya
Portekiz
Amerika Birleşik Devletleri
Çin Cumhuriyeti
Haiti
Honduras
Küba
Nikaragua
Panama
Tayland
DilleriFransızca, İngilizce, İtalyanca

1. Dünya Savaşı’ndan sonra barış için Avusturya İmparatorluğu ile imzalanan antlaşma Saint Germain Antlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saint Germain antlaşması, Avusturya-Macaristan topraklarının yeniden düzenlenmesine yol açmıştır. 10 Eylül 1919 tarihinde imzalanan antlaşma ile Avusturya ve Macaristan toprakları parçalanarak İtilaf devletleri arasında paylaşılmıştır. Böylelikle Avusturya ve Macaristan ayrılarak iki ayrı devlet haline gelmiştir. Macaristan, savaş sorumlusu olarak tutulmuş ayrıca Macaristan topraklarında Yugoslavya ve Çekoslovakya adında iki yeni devlet ortaya çıkmıştır. Avusturya tarafından Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya ülkelerinin bağımsızlığı resmi olarak tanınmıştır.

Avusturya ve diğer devletlere kalan toprak parçaları.Saint Germain Antlaşması Maddeleri

 1. Avusturya, Macaristan devletinin üzerindeki haklarından vazgeçecek ve iki devlet ayrılacak. Macaristan yeni ve bağımsız bir devlet olacak. Sekiz eyaletin birleşmesi sonucunda meydana gelen Avusturya ise Almanya ile birleşemeyecektir.
 2. Avusturya, daha önce sahip olduğu Trieste, İstria, Tirol, Krayn, Kaernten ve Dalmaçya’nın belli bölümlerini İtalya’ya teslim edecektir.
 3. Avusturya, Bosna-Hersek’i Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na bırakacaktır.
 4. Bukovina, Tamışvar ve Erdil Romanya’ya verilecektir.
 5. Deutschösterreich olan ülkenin ismi Avusrutya oalrak değiştirildi ve bu sert tepki topladı.
 6. Avusturya’nın mevcut kara ordusu 30 bin kişiyi kesinlikle geçmeyecektir. Ayrıca bu ülkede deniz ve hava kuvvetleri yer almayacaktır.
 7. Avusturya’da yapılmakta olan mecburi askerlik uygulaması kaldırılacaktır.
Avusturya’nın Resmi Gazetesi’nde antlaşmanın yürürlüğe girmesi.

Saint Germain Antlaşması Önemi

 • Avusturya hem ekonomik yükümlülükler altına girmiş hem de siyasi kısıtlamalara maruz bırakılmıştır.
 • Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesine karar verilmiştir.
 • Antlaşmanın 88. maddesi Avusturya’nın bağımsızlığını doğrudan/dolaylı olarak tehlikeye sokuyordu. (Almanya ile ilişkiler konusunda)
 • Avusturya’nın ilerde Almanya ile birleşmesi konusuna ise Milletler Cemiyeti’nin karar vereceği kararlaştırılmıştır.

Rapallo Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Nöyyi Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trianon Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir