Kadeş Antlaşması

» » Kadeş Antlaşması

kades-antlasmasi

Kadeş antlaşması, M.Ö. 1274 tarihinde 2. Ramse ile Muvattalli arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Maddelere göre II. Ramses savaştan önce aldığı yerleri boşaltacaktır.

Ramses, hükümlere bağlı kalmış ve savaştan önce aldığı yerleri boşaltmış, aynı zamanda Kadeş’i Hititlere bırakmıştır. Mutavalli ise sulh antlaşması sırasında ordu bünyesinde çıkan bir isyanda öldürülmüştür. Bu durum herkesi etkilemiş ve yönetim otoritesinin sarsılmasına sebep olmuştur.

Antlaşmayı imzalayamadan ölen Muvattali yerine, Hitit kralı 3. Hattuşili tarafından imzalanıp uygulamaya konulmuştur. Kadeş antlaşması Dünya tarihinde eşitlik ilkesiyle anılan ve eşitlik ilkesine dayanılarak yapılan en eski antlaşmadır. Antlaşma o dönemin koşullarına göre çivi yazısıyla ve Akadca olarak yazılmıştır. Ayrıca bu kısımda kralların mühürlerinin yanı sıra kraliçenin de mührü vardır.

Antlaşmanın ilk olarak gümüş plakalara yazıldığı bilinmektedir ancak bu gümüş plakalar kayıptır. Antlaşmanın bir nüshası da Mısır’daki tapınaklara kazınmıştır ve bunun yanında Boğazkale yakınlarında kil tablet olarak bulunmuş şu an arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.


kadeş antlaşması
Kadeş antlaşmasının maddelerini içeren kısımdan görüntü.

Kadeş antlaşmasının Hattuşaş’da bulunan kopyası New York’ta Birleşmiş Milletler binasına asılıdır. Metinde genel olarak iyilik, doğruluk ve adaletten bahsedilmiştir.

Bu metinde aşağıdaki sözler geçmiştir:

Aramızda daima olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır ile Hatti arasındaki münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhun tesisi için şunları söylüyorum: İşte, Mısır ve Hatti arasındaki münasebete gelince, ezelden beri tanrı onlar arasında düşmanlığa müsaade etmediğinden antlaşma ebedidir. Büyük Kral, Mısır memleketi Kralı, Rea-Maşeşa Mai Amana, güneş ve fırtına tanrılarının münasebeti gibi öyle edebi bir münasebet tesis etti ki, o aralarında daima düşmanlık yapmağa mani olur.

Bu sözler Kahraman Hattuşili’nin söylediği sözlerdir. Aynı zamanda sözler Mısır Kralı, Büyük Kral, Kahraman Ra-maşe-şa arasındaki softluğu ve inceliği de göstermektedir. Bu metin Mısır Kralı, Büyük Kral, Ra-maşe-şa’nın aralarındaki dostluğun devamı ve kardeşliklerinin simgesi olarakta görülmektedir.  Mısır kralı bu sözler üzerine ‘Bize gelince bizim kardeşliğimiz ve dostluğumuz daim olacaktır’ demiş ve dostluğun üzerinde bir kez daha durmuştur. Buna bağlı olarak herhangi bir savaş dâhilinde tarafların yer ve bölge almak için birbirlerinin memleketlerinin işgal edilemeyeceği söylenmiş ve bu kurala uyulması için çaba gösterilmiştir.

kades-ramses
Kadeş savaşında at arabasındaki Ramses.

Mısır Kralı Hattuşi gelecekte yapacağı savaşlarda herhangi bir yer almayacak; aynı şekilde Ra-maşe-şa’da gelecekte yapacakları savaşlarda Mısır Kralı’ndan herhangi bir yer ya da bölge istemeyecektir. Bu da savaş bile olsa birbirlerine yaptıkları bu antlaşma sayesinde dostluğun onlar için ne kadar önemli olduğunu gösterilir.

Aynı zamanda antlaşmada karşılık konuşma gibi bu konuşmalar devam etmiş ve tarafların birbirlerinden olan ricaları antlaşmaya yansıtılmıştır. Bununla birlikte gerekli sözler hüküm yerine geçmiş ve iki krala da uyması için zemin hazırlamıştır.

Kadeş antlaşması hangi uygarlığa aittir?

Mısır ve Hitit uygarlıklarına aittir. Mısır Krallığı ve Hitit İmparatorluğu arasında yapılmıştır.

Kadeş antlaşması nerede İmzalandı?

Tam olarak netlik kazanmasada Asi Nehri civarlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Kadeş antlaşması nerede sergileniyor?

İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Yardımcı Olabilecek Video

Faydalı Bağlantılar

Rapallo Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Nöyyi Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Trianon Antlaşması

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir