Hudeybiye Antlaşması

» » Hudeybiye Antlaşması

hudeybiye antlaşması
ÇeşitBarış Antlaşması
İmzalanma TarihiMart 628
YerHudeybiye
İmzalayanlarMuhammed bin Abdullah
Süheyl bin Amr

Mekke’nin müşrikleri Peygamber efendimizi öldürmek ve Müslümanlığa son vermek için birçok hain plan kurmuşlardır ancak başarı sağlayamamışlardır. Müslümanlık gün geçtikçe yayılma göstermeye başlamıştır; ancak Medine dışındaki insanlar halen Müslümanlığı bilmiyorlardır. Kureyş kabilesi Hz. Muhammed’in onların arasından çıkmasına karşın Müslümanlığı benimsememişlerdir. Bu sebeplerle Müslümanlığın Medine dışına çıkarılması gerekmektedir onun için de bir antlaşma imzalanmıştır.

Peygamber efendimiz Mekkeliler ile antlaşma imzalayarak Müslümanlığı yaymayı hedeflemiştir. Ayrıca Mekke’den çıkarılan Müslümanlar şehirlerine büyük hasret duymaktadırlar. Ayrıca her zaman dua ettikleri Kabe’yi 6 yıldır görememişlerdir. Bir gün Peygamberimiz rüyasında Kabe’yi ziyaret ettiğini görmüştür ve ashabına müjdeli haberi vermiştir ve hazırlıklara başlanmıştır; ancak o zamanlarda savaş yapılması kesinlikle yasaktır.

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

Hudeybiye Antlaşması, 628 yılında Hz. Muhammed ve Ashabının umre ziyareti için Medine’den Hudeybiye’ye hareket etmelerinin sonucunda Müslümanların aleyhine imzalanan bir antlaşmadır. Sonucunda 10 yıllık bir barış olmuştur.

Hudeybiye barışı
Hudeybiye barışıyla alakalı bir görsel.

Müslümanların amacı sıkıntı çıkmadan Kabe’yi ziyaret etmektir ve silahlanmadan gitmişlerdir. Haberi alan müşrikler Müslümanları istemedikleri için haince planlar kurmuşlardır; lakin Hz. Muhammed haberi alıp yolunu değiştirmiştir ve Hudeybiye’ye ulaşmıştır. Hz. Osman’ı devlet büyüklerine gönderip amaçlarının savaş olmadığını bildirmek istemişlerdir. Müşrikler bunu kabul etmemiş isterse sadece Hz. Osman’ın gelip Kabe’yi ziyaret etmesine izin vereceklerini söylemişlerdir. Hz. Osman bu durumu kabul etmemiştir. Karşı taraf  birbirine kenetlenen Müslümanları görünce antlaşmayı kabul etmişlerdir.

Peki Hudeybiye Antlaşması müslümanlar açısından niçin önemlidir?

Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi

 • Mekkeli müşrikler, Müslümanların siyasi varlığını artık tamamen kabul etmişlerdir.
 • Oluşan barış ortamı sayesinde Müslümanlığa geçiş daha da hızlanmıştır.
 • Antlaşma başta Müslümanların aleyhine gibi görünmüş olsa da daha sonra Müslümanların lehine olarak sonuçlanmıştır.
 • Şam kervan yolu güvence altına alınmış oldu.
 • 630 yılında Mekke, Müslümanların eline geçmiştir.
 • İslam’ın gelecek zamanlar için kazanılan zaferlerin başlangıcı niteliğinde bir olaydır.hudeybiye-antlasmasi
Hudeybiye antlaşmasının yapıldığı yer.

Hudeybiye Antlaşması Maddeleri

 1. Her iki taraf arasında da 10 yıl savaş olmayacaktır.
 2. İki tarafta birbirine maddi ve manevi zarar vermeyecektir
 3. Müslümanlar sadece antlaşmanın yapıldığı zaman Beytullah’ı ziyaret etmeden döneceklerdir.
 4. Gelecek yıllarda üç günü geçmemek koşuluyla Mekke’ye gelip Beytullah’ı ziyaret edebilecekler. Bu 3 gün süresince de Mekkeli olanlar şehir dışına çıkacaklar.
 5. Müslümanlar Kureyş’e sığınmaya kalkarsa geri verilmeyecek; ancak Kureyşliler’den biri Müslümanlara sığınacak olursa geri verilecektir.
 6. Kureyş tarafından Mısır ve Şam’a gidenlerle birlikte ticaret yapmaya giden Medineliler de malları ve canları korunacaktır.
 7. Kureyş dışındaki kabileler istedikleri tarafın koruması altına girebileceklerdir.

Hudeybiye Antlaşması’nın Sonuçları

 • Mekkeliler Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.
 • 2 taraf arasında diyalog gelişmiştir.
 • Pek çok Mekkeli Müslüman olmaya karar vermiştir.
 • Ticari ilişkiler başlamış ve gelişme göstermiştir.
 • Esirlerin bırakılması barışçıl bir ortamın var olmasına neden olmuştur.
 • Kureyşlilerin islâm tarihindeki önemini burada daha iyi anlamaktayız.
 • Mekke’ye iade edilen Müslüman olan gençler karargah kurup geçen kervanlara zarar vermektedir. Gençlerin yaptıkları bu olay sonrasında antlaşmada yer alan iade edilme konusu antlaşmadan kaldırıldı.
 • Biraz zaman sonra Hudeybiye Antlaşması Mekkeliler tarafından bozuldu.
 • Mekke’nin fethi de bu antlaşma ile kolaylaşmıştır.

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar:

Kerbela Olayı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
2 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir