2. İnönü Savaşı 🇹🇷 🇬🇷 – Nedenleri & Sonuçları

» » 2. İnönü Savaşı 🇹🇷 🇬🇷 – Nedenleri & Sonuçları

ınonu-savas

Bilindiği üzere batı cephesindeki müadele Yunanlıların İzmir’e çıkmasıyla beraber başladı. Bu mücadele ilk zamanlar Kuvayi Milliye tarafından yürütüldü. 1921 yılına gelindiğinde ise bu kuvvetlerin birçoğu Yunan Ordusu karşısında düzenli ordu olarak yer almaya başladı.

1. İnönü Savaşı ile 13 gün gibi kısa süre içerisinde alınan büyük zafer neticesinde Yunanlar büyük bir şok yaşamışlardır. Zafer neticesinde TBMM’nin önemi ve değeri de ortaya çıkmıştır. 2. İnönü Savaşı da yine Yunanlılara karşı yapılan ve iki temel saldırıdan meydana gelen savaşlardan biridir.

2. İnönü Savaşı Nedenleri

Savaşın belirlenmiş olan amacı, Yunan askerlerinin en çok 6 gün içerisinde Ankara’ya giriş yapmasıydı.

1. İnönü Savaşı sonrasında düzenlenen Londra Konferansı, Meclis Hükümeti’nin umutlu olduğu konferanslardan biridir. Ancak konferanstan hükümetin beklediği sonuç çıkmamıştır. Bu neden yüzünden ateşkes anlaşmasının hükümleri uygulanmak istenmiştir.

Millet Meclis Hükümeti’nin hiçbir şekilde onay vermediği bu durum Yunan askerinin İtilaf Devleri kışkırtmaları ile yeniden saldırmalarına neden olmuştur.

  • Düzenli orduyu da dağıtarak Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmayı hedefliyorlardı.
  • Yunan askeri, İtilaf Devletleri’nden almış olduğu destek çerçevesinde Ankara’da kurulmuş olan Millet Meclisi’ne Sevr Anlaşması hükümlerini imzalatacaktı.
  • Ayrıca Yunan ordusu Eskişehir demiryolu hattını da elinde tutmayı amaçlıyordu.

İlk çatışmalar 23 Mart 1921 yılında gerçekleşmeye başlamıştır ve saldırıların 31 Mart 1921’e kadar devam etmiştir. Çatışmalar geec veya gündüz saatlerinde sürekli olarak sürdürülmüştür. Türk askeri teçhizat ve sayı bakımından oldukça az rakamlarda olmasına karşın Yunan askerini yenmeyi başarmıştır.

2-inonu-savasi
2. İnönü Muharebesi’ni gösterir harita. Kaynak:YouTube

2. İnönü Savaşı’nın Önemi

  • 2. İnönü Savaşı’nın kazanılması, milli mücadelenin başarılı olacağı konusunda halkın umutlanmasını sağlamıştır.
  • Yunanlıların almış olduğu hezimet neticesinde Türk askerinin kendine olan güveni de yerine gelmiştir.2. İnönü Savaşı Sonuçları

Türk askerlerinin İnönü Muharebeleri ile elde etmiş oldukları zaferler diplomatik alanda da başarıyı beraberinde getirmiştir.

  • Fransa, TBMM hükümetini tanımış,
  • Kazanılan zaferler neticesinde İtalya da Türk topraklarından çekilmeye başlamış,
  • Halkın, TBMM’ye ve düzenli orduya olan güveni artmış,
  • Türk ordusu saldırı kuvvetine tekrar kavulabilmek için hazırlıklarını sürdürmüştür,
  • İngiltere Malta’da tutuklu bulunan Türk esileri bırakmıştır.

Yunanların aldıkları iki yenilgi neticesinde tarih sahnesindeki müttefiklerinden önemli olanaklarını kaybetmiştir. Milli mücadelenin kilit noktalarından biri olarak görülen 2. İnönü Savaşı’ndan sonra kazanmaya olan inanç da büyük oranda artmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, savaş sonrasında Albay İsmet Paşa’ya bir telgraf çekerek; “Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milleti’nin makûs talihini de yendiniz” cümlesini kullanmıştır. Savaş sonrasında Atatürk’ün cümlelerinde olduğu gibi egemenlik mücadelesi geçmişe oranda daha hızlı şekilde ilerlemiştir.

Yararlı Olabilecek Video;

Preveze Deniz Savaşı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
1 dakikada okuyabilirsiniz

Islahat Fermanı

Antlasmalar.com Antlasmalar.com
3 dakikada okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir