Versay Antlaşmasıversay-antlasmasi
Çeşit
İmzalanma Tarihi28 Haziran 1919
YerVersailles
İmzacı
devletler
Almanya Almanya
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri
Belçika Belçika
Birleşik Krallık Birleşik Krallık
Bolivya Bolivya
Brezilya Brezilya
Çekoslovakya Çekoslovakya
Çin Cumhuriyeti Çin Cumhuriyeti
Ekvador Ekvador
Fransa Fransa
Guatemala Guatemala
Haiti Haiti
Hicaz Hicaz
Honduras Honduras
İtalya Krallığı İtalya Krallığı
Japonya Japonya
Küba Küba
Liberya Liberya
Nikaragua Nikaragua
Panama Panama
Peru Peru
Polonya Polonya
Portekiz Portekiz
Romanya Romanya
Tayland Tayland
Uruguay Uruguay
Yugoslavya Yugoslavya
Yunanistan Krallığı Yunanistan Krallığı

İmzalayanlarDilleriFransızca, İngilizce

Almanya 1. Dünya Savaşından yenik çıkmıştır. Ardından Paris Barış konferansında savaşı sonlandırmış Almanya kendi çöküşünü sağlayan antlaşmayı itilaf devletleri ile imzalamıştır.

Versay Antlaşması Nedir?

Versay Antlaşması, 1. Dünya savaşı sonunda Almanya ile Müttefikler arasında devam eden savaşı sona erdiren antlaşmadır.

Versay Barış Antlaşması Nerede İmzalanmıştır?

Bu antlaşma kurulduğu yerde Glaces Galeri’sinde imzalanan Versailles Barış (Versay) Antlaşması‘dır.

Versay barış antlaşması

Versay Antlaşması’nı anlatan karikatür.

Antlaşma hükümleri Almanya’nın haklarını elinden almakta ve birçok alanda kısıtlamalarla doludur. Buna bağlı olarak hükümet olacakların farkında ve olumsuz sonuçların doğmasının an meselesi olduğunu da bilmektedir. Anlaşma metni, 15 bölüm ve 440 maddeden oluşmaktadır.

versay anlaşma

Versay’ın antlaşma metni.

Versay Antlaşması Maddeleri

  1. Alsace Lorraine’i Fransa’ya bırakılacaktır,
  2. Topraklarının büyük bir kısmını Belçika, Polonya, Çekoslovakya’ya bırakacaktır,
  3. Bütün deniz topraklarından vazgeçecektir,
  4. Almanya’nın Avusturya ile siyasi ittifak kurması yasaklanacaktır,
  5. Almanya’da zorunlu askerlik kaldırılacaktır ve ordu bünyesine sınırlandırmalar getirilecektir,
  6. Buna bağlı olarak ordu yapısı dağıtılacak ve kaldırılacaktır.
  7. Saar (Saarland) Almanya’dan 15 yıl boyunca ayrı kalmıştır.

Maddeleri devreye sokulmuştur. Bu aşamada antlaşma hükümlerine Weimar Meclisi tarafından olumlu yanıtlar gelmiş ve hükümler kabul edilmiştir. Böylece Almanya’nın savaşı sonlandırılmıştır.

versay

Versay antlaşmasının imzalandığı yerden bir resim.
Versay antlaşması, Paris Barış konferansında ilk görüşülen antlaşma olup, Alman meclisi tarafından da 9 Temmuz 1919’da kabul edilmiştir. Bunun nedeni savaşın tamamen bitirilmesi ve Alman hükümetinin devrilebilmesi için Almanya’nın yetkilerinin elinden alınmasıdır.

Gelişmelerden sonra Almanya’nın durumunu belirleyen antlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih olarak 10 Ocak 1920 hedeflenmiştir. Bu tarihte yürürlüğe giren antlaşma Bismarck’ın kurduğu Almanya’nın yıkılmasını ve Alman hükümetini mağlubiyetini olağan kılmıştır. Bundan sonra antlaşma hükümleri uygulanmaya konulmuş ve Alman hükümeti silahsızlandırılmıştır. Bununla birlikte bin kişilik orduları dağıtılmış ve etkisiz hale getirilmiştir.

Almanya gemilerini kayıtsız şartsız teslim etmiş ve bunlar üzerinde hak iddia edememiştir. Bunun dışında yeni çizilen Alman sınırları da sorun yaratmış ve bu sınırların dışında kalan halkın yerleştirilmesinde de azınlık sorunları devreye girmiştir. Buna bağlı olarak Versailles antlaşmasının ağır şartları özellikle de 231. madde Almanya’da Nasyonalizm’in gelişmesine ve 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olmuştur.

Versay haritası

Versay haritası. Tüm sınırlar ve verilen topraklar. (Tam hali için resme tıklayın)

Versailles antlaşması aynı zamanda birçok farklı ülkenin de yararına olmuş ancak bu aşamada Almanya’nın bitirilmesi Alman hükümetinin zararına hizmet etmiştir. Buna bağlı olarak Almanların 40 yıl önce ele geçirdikleri Alsas Loren’i Fransa’ya vermeleri gerekmiştir.

ABD’nin Versay’ı Reddetmesi

ABD Senatosu Versay Antlaşması’nı reddetti. Cumhuriyetçi kanat, Milletler Cemiyeti ile ilgili hükümleri bulunduran maddelere karşı çıktı. ABD’nin Milletler Cemiyet’inde rolünün azalacağı ön görülüyordu. Senato’da yapılan oylamalarda istenilen karar bir türlü çıkmıyordu. 1921 yılında Knox-Porter kararıyla savaş Almanya ile resmen sona ermiş oldu.

Almanyalı yöneticilerinin Versay antlaşmasına razı olmalarının en büyük nedeni de ABD Başkanı Wilson tarafından ortaya atılan Wilson Prensipleri olmuştur. Bu prensipler gereğince yenilen devletlerin hiçbir şekilde ödün vermemesi gerekliliği Alman hükümetine dayanak olmuş ve Versay antlaşmasını imzalamalarını sağlamıştır.

Atatürk ise antlaşmayı şu şekilde açıklamaktadır;

Birinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenlerin hicbirini ortadan kaldırmamıştır. Tersine olarak dünün rakipleri arasında ucurumu daha fazla derinleştirmiştir.

Versay Antlaşması İle İlgili Videolar

Yardımcı Olabilecek Bağlantılar:

One Response
  1. Avatar 3 Temmuz 2019

Yorum Yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir